Wijk 4

Wijk 4 is een wijk met +/- 120 leden in Ermelo-west. Qua leeftijd zijn er naar verhouding veel 16+ en volwassenen. Het is een actieve wijk die betrokken is bij gemeenteleven en op elkaar. Op deze pagina vertelt het wijkteam wat er zoals gedaan wordt in wijk 4.

Mocht u in Ermelo komen wonen, dan bent u van harte welkom in 'onze' wijk.

Nieuws

Geuko heeft de vacature in het Wijkteam ingevuld na de wijkbijeenkomst op 17 september, hij gaat meehelpen bij het organiseren van de activiteiten. 

 

Activiteiten

Wijk 4 gaat komend seizoen meedoen met het gemeenteproject 'Ontdekkingsreis' - Ga met God. Op de wijkbijeenkomst van 17 september kon hiervoor worden aangemeld.

Daarnaast is er een wandelgroep gestart.

We organiseren regelmatig koffie drinkochtenden, muziekluisteravonden en soms ad hoc uitnodigingen bijv. oliebollen eten, snert eten, zondagavond borrel, wandelen, preekvoorbereidngsgroepen, preekbespreking voor wie wil etc.Ook hebben we een paar keer na de middagkerkdienst samen gegeten of een picknick in het Indianenbos. 

Via de App. groep en/of per mail worden de wijkleden hiervoor uitgenodigd.

Stamppottenbuffet

Vrijdag 17 november - Kom aan tafel ~ samen eten ~ tijd voor stamppot.  18.00 uur in de kerk. 

Meeleven

Wijkleden ouder dan 70 jaar krijgen een bloemetje o.i.d. bij verjaardagen. Bij wel en wee, wat bekend is, zoals geboorte, jubilea, belijdenis doen, slagen, overlijden, ziekte etc. wordt er doorgaans een bezoekje gebracht, met een kleine attentie. Een welkomsbezoekje wordt ook aan de nieuw ingekomen leden gebracht. Dit wordt aangestuurd door het wijkteam, zij vragen andere wijkgenoten hier voor. Het wijkteam doet het niet allemaal zelf. Het mee laten helpen en inschakelen van de wijkleden gaat goed. Iedereen die benaderd wordt is praktisch altijd bereid om hier aan mee te werken. Zo hebben we oog en oor voor elkaar, kunnen we elkaar leren kennen en meeleven. 

Bij vertrek wordt er meestal een kaartje gestuurd en rond de jaarwisseling krijgt elk adres een 'kaartje'.

'Blik van liefde'

Het taartblik in hartvorm is een idee van Wijk 4. Deze gaat rond in de wijk, degene die het taartblik ontvangt zorgt ervoor dat deze gevuld weer naar een volgend adres gaat. Deze is bij al heel veel wijkgenoten geweest. 

WhatsApp

Wijkleden worden geinformeerd via de WhatsApp groep en/of via de mail. Via deze WhatsApp groep leven we ook met elkaar mee in mooie en moeilijke tijden, door gebeurtenissen en foto's te delen leren we elkaar beter kennen, wat positief werkt in hoe we met elkaar om gaan.

 

GELOOFwanDELEN

Om het Jaarthema ‘Ontdekkingsreis’ in Wijk 4 handen en voeten te geven, hebben zich zondagmorgen  17 sept.een aantal mensen opgegeven om gesprekswandelingen te houden; al wandelend ontstaan er vaak verrassende en diepgaande gesprekken.

Wandeling 1: Op 5 oktober hebben we samen een mooie wandeling gemaakt naar aanleiding van het gemeente thema 'Ga met God'.  Onderweg hebben we met elkaar gesproken over wat wandelen met God voor iemand persoonlijk inhoudt, aan de hand van verzen uit het lied 'Heer, wijs mij uw weg'. 

Wandeling 2: Op donderdag 2 november hebben we bijna 1,5 gewandeld en gepraat aan de hand van vragen die betrekking hadden op de thema's 'de Bidkapel in' en 'Samen op reis'

Wandeling 3: Op woensdag 6 december om 20.00 uur. Thema: Achter Jezus aan.

Medewijkgenoten Je hoeft je niet op te geven. Mocht je mee willen, kuier mee!

  • Inspirerende woorden voor onderweg worden uitgereikt.
  • Het licht op je pad mag je zelf meenemen.
  • Een veiligheidsvest om licht te geven in een donkere wereld.
  • We lopen niet altijd over verharde paden, goed schoeisel is dan fijn! 

Gemeentebrede activiteiten: 

Vrijdag 26 januari vanaf 18.00 uur een gemeentemaaltijd in de Rehobothkerk. Opgaveformulier hangt in de kerk. 
 
Zondagavond 28 januari om 20.00 uur een praise- en worshipavond in de Rehobothkerk.
Het thema is Thank You. 
Collecte voor het afbetalen van de vleugel.

Wijkteam

Hennie, Herma, Geuko 

Wijk 4

Wijk 4 is een wijk met +/- 120 leden in Ermelo-west. Qua leeftijd zijn er naar verhouding veel 16+ en volwassenen. Het is een actieve wijk die betrokken is bij gemeenteleven en op elkaar. Op deze pagina vertelt het wijkteam wat er zoals gedaan wordt in wijk 4.

Mocht u in Ermelo komen wonen, dan bent u van harte welkom in 'onze' wijk.

Nieuws

Geuko heeft de vacature in het Wijkteam ingevuld na de wijkbijeenkomst op 17 september, hij gaat meehelpen bij het organiseren van de activiteiten. 

 

Activiteiten

Wijk 4 gaat komend seizoen meedoen met het gemeenteproject 'Ontdekkingsreis' - Ga met God. Op de wijkbijeenkomst van 17 september kon hiervoor worden aangemeld.

Daarnaast is er een wandelgroep gestart.

We organiseren regelmatig koffie drinkochtenden, muziekluisteravonden en soms ad hoc uitnodigingen bijv. oliebollen eten, snert eten, zondagavond borrel, wandelen, preekvoorbereidngsgroepen, preekbespreking voor wie wil etc.Ook hebben we een paar keer na de middagkerkdienst samen gegeten of een picknick in het Indianenbos. 

Via de App. groep en/of per mail worden de wijkleden hiervoor uitgenodigd.

Stamppottenbuffet

Vrijdag 17 november - Kom aan tafel ~ samen eten ~ tijd voor stamppot.  18.00 uur in de kerk. 

Meeleven

Wijkleden ouder dan 70 jaar krijgen een bloemetje o.i.d. bij verjaardagen. Bij wel en wee, wat bekend is, zoals geboorte, jubilea, belijdenis doen, slagen, overlijden, ziekte etc. wordt er doorgaans een bezoekje gebracht, met een kleine attentie. Een welkomsbezoekje wordt ook aan de nieuw ingekomen leden gebracht. Dit wordt aangestuurd door het wijkteam, zij vragen andere wijkgenoten hier voor. Het wijkteam doet het niet allemaal zelf. Het mee laten helpen en inschakelen van de wijkleden gaat goed. Iedereen die benaderd wordt is praktisch altijd bereid om hier aan mee te werken. Zo hebben we oog en oor voor elkaar, kunnen we elkaar leren kennen en meeleven. 

Bij vertrek wordt er meestal een kaartje gestuurd en rond de jaarwisseling krijgt elk adres een 'kaartje'.

'Blik van liefde'

Het taartblik in hartvorm is een idee van Wijk 4. Deze gaat rond in de wijk, degene die het taartblik ontvangt zorgt ervoor dat deze gevuld weer naar een volgend adres gaat. Deze is bij al heel veel wijkgenoten geweest. 

WhatsApp

Wijkleden worden geinformeerd via de WhatsApp groep en/of via de mail. Via deze WhatsApp groep leven we ook met elkaar mee in mooie en moeilijke tijden, door gebeurtenissen en foto's te delen leren we elkaar beter kennen, wat positief werkt in hoe we met elkaar om gaan.

 

GELOOFwanDELEN

Om het Jaarthema ‘Ontdekkingsreis’ in Wijk 4 handen en voeten te geven, hebben zich zondagmorgen  17 sept.een aantal mensen opgegeven om gesprekswandelingen te houden; al wandelend ontstaan er vaak verrassende en diepgaande gesprekken.

Wandeling 1: Op 5 oktober hebben we samen een mooie wandeling gemaakt naar aanleiding van het gemeente thema 'Ga met God'.  Onderweg hebben we met elkaar gesproken over wat wandelen met God voor iemand persoonlijk inhoudt, aan de hand van verzen uit het lied 'Heer, wijs mij uw weg'. 

Wandeling 2: Op donderdag 2 november hebben we bijna 1,5 gewandeld en gepraat aan de hand van vragen die betrekking hadden op de thema's 'de Bidkapel in' en 'Samen op reis'

Wandeling 3: Op woensdag 6 december om 20.00 uur. Thema: Achter Jezus aan.

Medewijkgenoten Je hoeft je niet op te geven. Mocht je mee willen, kuier mee!

  • Inspirerende woorden voor onderweg worden uitgereikt.
  • Het licht op je pad mag je zelf meenemen.
  • Een veiligheidsvest om licht te geven in een donkere wereld.
  • We lopen niet altijd over verharde paden, goed schoeisel is dan fijn! 

Gemeentebrede activiteiten: 

Vrijdag 26 januari vanaf 18.00 uur een gemeentemaaltijd in de Rehobothkerk. Opgaveformulier hangt in de kerk. 
 
Zondagavond 28 januari om 20.00 uur een praise- en worshipavond in de Rehobothkerk.
Het thema is Thank You. 
Collecte voor het afbetalen van de vleugel.

Wijkteam

Hennie, Herma, Geuko 

AdobeStock_107534119-634x0-c-default.jpg
De liefde die je aan God geeft, mag je doorgeven aan anderen...
Wijk 4.jpg
Wijk 4 kaart.jpg
2016 - kaart.jpg
Thema Wandeling 1
260911788BBB8DEFFBAC6638C4517C15_950_0.jpg
Wandel 3.jpg

Deze pagina wordt door een lid onderhouden.