M/V en ambt

Een belangrijk onderwerp 'M/V en ambt' binnen de GKV staat dit seizoen op de agenda. De Generale Synode Meppel 2017 heeft het besluit genomen tot ‘openstelling van alle ambten voor de vrouw’. Als plaatselijke kerk is er de ruimte om zelf te bepalen of en zo ja op welke wijze en wanneer we in de lijn van deze besluiten willen handelen.

Als Kerkenraad willen we samen een goede richting vinden waarbij wij de besluiten van de synode als uitgangspunt nemen en zoeken hoe wij vooral samen hiermee verder gaan. Respect voor elkaars mening en ruimte aan elkaar geven. Daarvoor is het van belang kennis te nemen van uitleg en uw mening.

Hiervoor worden dit najaar een gemeenteavond en 2 luisstersessie-avonden georganiseerd.

Gemeenteavond

Op DV donderdag 28 september 2017 wordt een gemeenteavond georganiseerd die in belangrijke mate in het teken van het onderwerp 'M/V en ambt' binnen de GKV staat. Dominee Bas Luiten zal dan een inleiding houden onder de titel ‘Stil en onderdanig’, waarbij deze begrippen zullen worden uitgelegd aan de hand van 1 Timotheüs 2 uit de Herziene Statenvertaling.

Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom en we hopen om 19.45 uur te starten. De avond zal tot ca. 22.00 uur duren. 

Luistersessies

De luistersessies zijn bedoeld om als Kerkenraad te luisteren naar de meningen en reacties van u als gemeentelid om tot besluitvorming te komen. Er zijn twee luistersessies gepland:

  • voor gemeenteleden in de leeftijdscategorie 30 plus op DV woensdag 20 september 2017 in de kerk.
  • voor de leeftijdscategorie 30 min op DV woensdag 25 oktober 2017 in de soos.

Aanmelden hiervoor mag, maar niet verplicht. Iedereen is welkom.

Meer informatie?

Artikelen Generale Synode Meppel 2017
Artikelen Deputaatschap M/V en ambt

Downloads

M/V en ambt

Een belangrijk onderwerp 'M/V en ambt' binnen de GKV staat dit seizoen op de agenda. De Generale Synode Meppel 2017 heeft het besluit genomen tot ‘openstelling van alle ambten voor de vrouw’. Als plaatselijke kerk is er de ruimte om zelf te bepalen of en zo ja op welke wijze en wanneer we in de lijn van deze besluiten willen handelen.

Als Kerkenraad willen we samen een goede richting vinden waarbij wij de besluiten van de synode als uitgangspunt nemen en zoeken hoe wij vooral samen hiermee verder gaan. Respect voor elkaars mening en ruimte aan elkaar geven. Daarvoor is het van belang kennis te nemen van uitleg en uw mening.

Hiervoor worden dit najaar een gemeenteavond en 2 luisstersessie-avonden georganiseerd.

Gemeenteavond

Op DV donderdag 28 september 2017 wordt een gemeenteavond georganiseerd die in belangrijke mate in het teken van het onderwerp 'M/V en ambt' binnen de GKV staat. Dominee Bas Luiten zal dan een inleiding houden onder de titel ‘Stil en onderdanig’, waarbij deze begrippen zullen worden uitgelegd aan de hand van 1 Timotheüs 2 uit de Herziene Statenvertaling.

Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom en we hopen om 19.45 uur te starten. De avond zal tot ca. 22.00 uur duren. 

Luistersessies

De luistersessies zijn bedoeld om als Kerkenraad te luisteren naar de meningen en reacties van u als gemeentelid om tot besluitvorming te komen. Er zijn twee luistersessies gepland:

  • voor gemeenteleden in de leeftijdscategorie 30 plus op DV woensdag 20 september 2017 in de kerk.
  • voor de leeftijdscategorie 30 min op DV woensdag 25 oktober 2017 in de soos.

Aanmelden hiervoor mag, maar niet verplicht. Iedereen is welkom.

Meer informatie?

Artikelen Generale Synode Meppel 2017
Artikelen Deputaatschap M/V en ambt

Downloads