Doopsteentjes

In de dienst van 14 januari 2018 is onze gemeente gestart met de doopsteentjes. In deze dienst werd uitleg gegeven en kon iedereen zijn eigen steentje (of dat van zijn kind, kleinkind, broer/zus of vriend(in)) in de schaal leggen.

 

Wat is een doopsteentje?

Van elk dooplid zit een onbeschreven, wit, afgerond steentje in de glazen schaal. Bij dopen leggen de ouders (of hun kind(eren)) een steentje in de schaal. Bij belijdenis wordt het steentje meegegeven aan de nieuwe belijdende leden.

 

Waarom een doopsteentje?

Om alle doopleden een plek te geven in eredienst en gebed, niet als een naamloos nummer, maar in de wetenschap dat ze gekend zijn. We hebben 145 doopleden in onze gemeente (2018). Het is niet meer vanzelfsprekend dat deze doopleden rond hun 20ste belijdenis doen. Ook zijn er doopleden die, zodra ze volwassen zijn, stoppen met het bezoeken van de kerk en zich vroeg of laat onttrekken.

Onze kinderen en jongeren hebben dringend ons gebed nodig. Gebed om de Geest, gebed om bekering, gebed om geloof. We willen hier aandacht voor vragen door de doopleden zichtbaar te maken in de vorm van een steentje in de schaal in het liturgisch centrum. Zo worden ze niet vergeten en wordt er bewust voor hen gebeden.

 

Symboliek ‘wit steentje’

Wit staat voor vergeving. Jezus Christus neemt ons aan als zijn kind bij de doop, hij vergeeft onze zonden en zal ons niet oordelen als we hem daarom vragen en zijn naam belijden. Een witte steen wordt genoemd in Openbaring 2 in de brief aan Pergamum, in dat verband zal iedereen die luistert naar de woorden van de Heilige Geest een witte steen mét daarop zijn nieuwe naam krijgen.

 

Hoe verder na deze dienst?

 • Bij een doopdienst mogen de ouders of een broertje of zusje een steentje in de schaal leggen;
 • Bij binnenkomst van een dooplid wordt deze gevraagd een steentje in de schaal te leggen. Dit kan na de afkondiging en als ze het zelf niet willen doen, dan wordt het door iemand anders gedaan;
 • Bij belijdenis mag je je doopsteentje meenemen. Dit kan verder uitgewerkt worden met een hanger, gravering of kaartje in overleg met predikant en belijdenis catechisanten;
 • Bij verhuizing of onttrekking haalt de koster het steentje eruit, hier wordt verder in de afkondiging geen aandacht aan gegeven, de wijkouderling geeft het steentje aan de betrokkene of eventueel familie;
 • Bij overlijden van een dooplid haalt de koster het steentje eruit en kan dit door de koster of wijkouderling aan de ouders worden gegeven als ze dit op prijs stellen;
 • Jaarlijks op de eerste zondag van Advent zal er speciale aandacht en (oproep tot) gebed zijn voor de doopleden.

Doopsteentjes

In de dienst van 14 januari 2018 is onze gemeente gestart met de doopsteentjes. In deze dienst werd uitleg gegeven en kon iedereen zijn eigen steentje (of dat van zijn kind, kleinkind, broer/zus of vriend(in)) in de schaal leggen.

 

Wat is een doopsteentje?

Van elk dooplid zit een onbeschreven, wit, afgerond steentje in de glazen schaal. Bij dopen leggen de ouders (of hun kind(eren)) een steentje in de schaal. Bij belijdenis wordt het steentje meegegeven aan de nieuwe belijdende leden.

 

Waarom een doopsteentje?

Om alle doopleden een plek te geven in eredienst en gebed, niet als een naamloos nummer, maar in de wetenschap dat ze gekend zijn. We hebben 145 doopleden in onze gemeente (2018). Het is niet meer vanzelfsprekend dat deze doopleden rond hun 20ste belijdenis doen. Ook zijn er doopleden die, zodra ze volwassen zijn, stoppen met het bezoeken van de kerk en zich vroeg of laat onttrekken.

Onze kinderen en jongeren hebben dringend ons gebed nodig. Gebed om de Geest, gebed om bekering, gebed om geloof. We willen hier aandacht voor vragen door de doopleden zichtbaar te maken in de vorm van een steentje in de schaal in het liturgisch centrum. Zo worden ze niet vergeten en wordt er bewust voor hen gebeden.

 

Symboliek ‘wit steentje’

Wit staat voor vergeving. Jezus Christus neemt ons aan als zijn kind bij de doop, hij vergeeft onze zonden en zal ons niet oordelen als we hem daarom vragen en zijn naam belijden. Een witte steen wordt genoemd in Openbaring 2 in de brief aan Pergamum, in dat verband zal iedereen die luistert naar de woorden van de Heilige Geest een witte steen mét daarop zijn nieuwe naam krijgen.

 

Hoe verder na deze dienst?

 • Bij een doopdienst mogen de ouders of een broertje of zusje een steentje in de schaal leggen;
 • Bij binnenkomst van een dooplid wordt deze gevraagd een steentje in de schaal te leggen. Dit kan na de afkondiging en als ze het zelf niet willen doen, dan wordt het door iemand anders gedaan;
 • Bij belijdenis mag je je doopsteentje meenemen. Dit kan verder uitgewerkt worden met een hanger, gravering of kaartje in overleg met predikant en belijdenis catechisanten;
 • Bij verhuizing of onttrekking haalt de koster het steentje eruit, hier wordt verder in de afkondiging geen aandacht aan gegeven, de wijkouderling geeft het steentje aan de betrokkene of eventueel familie;
 • Bij overlijden van een dooplid haalt de koster het steentje eruit en kan dit door de koster of wijkouderling aan de ouders worden gegeven als ze dit op prijs stellen;
 • Jaarlijks op de eerste zondag van Advent zal er speciale aandacht en (oproep tot) gebed zijn voor de doopleden.