Jaarplan 2019

                        JAARPLAN Oost Europa Commissie 2019.

 

Doelstelling.

-Ons doel is het regelmatig onderhouden van contacten met een aantal gemeenten in

Roemenië. Dit zijn Hongaarse Kerken in Roemenië. Ze worden in overleg met de kerkenraad

vastgesteld. We willen hiermee het gereformeerde karakter van deze gemeenten versterken.

-Indien nodig en mogelijk zullen we materiële hulp verlenen als ondersteuning van dit beleid.

-De plaatselijke diaconie adviseren met betrekking tot diaconale projecten in Roemenië.

Eventueel ondersteund met materiële en financiële middelen om de doelstellingen te kunnen realiseren.

-Het ondersteunen van een diaconaal project in Sfintu Gheorghe. Hier krijgen arme kinderen

een warme maaltijd op school.

 

 

Contacten:

De contacten die de OEC nu heeft zijn:

-Sovata: Ds. Baczoni Sándor en Szilárdka. (Met deze gemeente hebben we een zusterkerkrelatie).

-Bical: Ds. Szabó Mihály en Melania.

-Bical: Ds. Ferencz László en Judit.

-Sfintu Gheorge: Ds. Bustya János en Emese.

-Galati/Constanza: Ds. Nagy Endre en Judka.

-Kutyfalva: Lukács Vilmos István en Csilla.

 

 

Activiteiten.

In Roemenië:

Een voorjaarsreis en een najaarsreis om de contacten te onderhouden. Tijdens de voorjaarsreis

worden ook de conferenties voor het najaar voorbereid.

-In Sovata en Bical en Galati/Constanza verzorgen we wintervoedselpakketten.

-In Sfintu Gheorghe: Een voedselproject voor schoolkinderen.

-Kerstattenties voor de kinderen in Sovata.

-In het najaar jaarlijkse conferenties in Bical, Sovata en Kutyfalva/Ogra.

In Ermelo:

-Deelname Novembermarkt 2-zijdig geven.

-Deelname Boeldag/Kringloopwinkel.

-Winterpakkettenactie (Sovata/Bical/Galati).

-Deurcollecte voor het kerstfeest voor de kinderen in Sovata.

-Door informatieverstrekking de gemeenteleden betrekken bij en motiveren voor dit werk.

 

 

Veranderingen in activiteiten:

 

-Kutyfalva en Ogra.

In 2017 hebben we voor het eerst een conferentie gehouden met de presbyters van Kutyfalva en Ogra. Van beide kanten (Kutyfalva/Ogra en Ermelo) waren de reacties erg positief. Ds. Lukács was erg blij met de conferentie. Ook in 2018 hebben we daar weer een goede conferentie gehad.
De bedoeling is, dat in 2019 ook een groep jeugd vanuit Ermelo naar Kutyfalva zal gaan om de jeugd daar te ontmoeten.

 

Financiering:

Zie begroting en toelichting op de begroting 2019 van de penningmeester.
OEC Begroting 2019

De commissie kan dit bekostigen met de opbrengst van:

 1. 3 collecten voor de OEC.
 2. 3 collecten voor het Voedselproject in Sfintu Gheorghe.
 3. Een winterpakkettenactie.
 4. De opbrengst van de novembermarkt 2-zijdig geven. (verkoop van Roemeense artikelen)
 5. De opbrengst uit de boeldag/kringloopwinkel.
 6. Giften.

Van de kerkenraad wordt € 250,00 per ambtsdrager uit Ermelo, die deelneemt aan de conferentie in Sovata, ontvangen. Ook voor ons adviserend lid wordt dit bedrag door de kerk betaald.

 

Rooster van aftreden van de leden van de Oost Europa Commissie:

H. Heres, penningmeester                                         : 2022
J. van der Deure, voorzitter                                       : 2020
G. Groenenberg- van Houwelingen
Secretaris                                                                 : 2020
B.G.J. Meijer                                                             : 2022
H.P. Heidema                                                            : 2019
J.A. Mol                                                                     : 2023
P. Zwaagman                                                             : 2023
Ds. H.E. Nieuwenhuis, adviseur   

Jaarplan 2019

                        JAARPLAN Oost Europa Commissie 2019.

 

Doelstelling.

-Ons doel is het regelmatig onderhouden van contacten met een aantal gemeenten in

Roemenië. Dit zijn Hongaarse Kerken in Roemenië. Ze worden in overleg met de kerkenraad

vastgesteld. We willen hiermee het gereformeerde karakter van deze gemeenten versterken.

-Indien nodig en mogelijk zullen we materiële hulp verlenen als ondersteuning van dit beleid.

-De plaatselijke diaconie adviseren met betrekking tot diaconale projecten in Roemenië.

Eventueel ondersteund met materiële en financiële middelen om de doelstellingen te kunnen realiseren.

-Het ondersteunen van een diaconaal project in Sfintu Gheorghe. Hier krijgen arme kinderen

een warme maaltijd op school.

 

 

Contacten:

De contacten die de OEC nu heeft zijn:

-Sovata: Ds. Baczoni Sándor en Szilárdka. (Met deze gemeente hebben we een zusterkerkrelatie).

-Bical: Ds. Szabó Mihály en Melania.

-Bical: Ds. Ferencz László en Judit.

-Sfintu Gheorge: Ds. Bustya János en Emese.

-Galati/Constanza: Ds. Nagy Endre en Judka.

-Kutyfalva: Lukács Vilmos István en Csilla.

 

 

Activiteiten.

In Roemenië:

Een voorjaarsreis en een najaarsreis om de contacten te onderhouden. Tijdens de voorjaarsreis

worden ook de conferenties voor het najaar voorbereid.

-In Sovata en Bical en Galati/Constanza verzorgen we wintervoedselpakketten.

-In Sfintu Gheorghe: Een voedselproject voor schoolkinderen.

-Kerstattenties voor de kinderen in Sovata.

-In het najaar jaarlijkse conferenties in Bical, Sovata en Kutyfalva/Ogra.

In Ermelo:

-Deelname Novembermarkt 2-zijdig geven.

-Deelname Boeldag/Kringloopwinkel.

-Winterpakkettenactie (Sovata/Bical/Galati).

-Deurcollecte voor het kerstfeest voor de kinderen in Sovata.

-Door informatieverstrekking de gemeenteleden betrekken bij en motiveren voor dit werk.

 

 

Veranderingen in activiteiten:

 

-Kutyfalva en Ogra.

In 2017 hebben we voor het eerst een conferentie gehouden met de presbyters van Kutyfalva en Ogra. Van beide kanten (Kutyfalva/Ogra en Ermelo) waren de reacties erg positief. Ds. Lukács was erg blij met de conferentie. Ook in 2018 hebben we daar weer een goede conferentie gehad.
De bedoeling is, dat in 2019 ook een groep jeugd vanuit Ermelo naar Kutyfalva zal gaan om de jeugd daar te ontmoeten.

 

Financiering:

Zie begroting en toelichting op de begroting 2019 van de penningmeester.
OEC Begroting 2019

De commissie kan dit bekostigen met de opbrengst van:

 1. 3 collecten voor de OEC.
 2. 3 collecten voor het Voedselproject in Sfintu Gheorghe.
 3. Een winterpakkettenactie.
 4. De opbrengst van de novembermarkt 2-zijdig geven. (verkoop van Roemeense artikelen)
 5. De opbrengst uit de boeldag/kringloopwinkel.
 6. Giften.

Van de kerkenraad wordt € 250,00 per ambtsdrager uit Ermelo, die deelneemt aan de conferentie in Sovata, ontvangen. Ook voor ons adviserend lid wordt dit bedrag door de kerk betaald.

 

Rooster van aftreden van de leden van de Oost Europa Commissie:

H. Heres, penningmeester                                         : 2022
J. van der Deure, voorzitter                                       : 2020
G. Groenenberg- van Houwelingen
Secretaris                                                                 : 2020
B.G.J. Meijer                                                             : 2022
H.P. Heidema                                                            : 2019
J.A. Mol                                                                     : 2023
P. Zwaagman                                                             : 2023
Ds. H.E. Nieuwenhuis, adviseur   

Deze pagina wordt door een lid onderhouden.