Corona

Update : 17-12-2020

Op advies van de regering zullen de diensten volledig digitaal zijn tot nadere bekendmaking (verwachting is in ieder geval 19-01-2021)

 

14 oktober 2020

Beste gemeenteleden, 

Met de persconferentie van dinsdag 13 oktober 2020 achter de rug is het een goed moment om weer even een bericht uit te doen met wat er nu voor ons verandert. 

Zo op het eerste gehoor verandert er voor de kerkdiensten niet heel veel. 

We waren al terug gegaan naar max. 30 personen (inclusief kinderen en exclusief medewerkers) en dat zullen we voorlopig ook blijven hanteren. Een aandachtspunt is even dat, nu we met een kleinere groep in de kerk samen komen, we tijdens de diensten weer alleen het middenvak gebruiken. En, niet iedereens favoriete plek, maar graag de zaal vullen vanaf de voorste rij. Dit is zowel voor de predikant als voor mensen die de dienst digitaal volgen plezieriger. Zingen in kleine aantallen (2-4 personen) verbieden we niet. En moedigen we ook niet aan.

Wat betreft de overige activiteiten in het kerkgebouw, daar zijn we de aankomende weken heel terughoudend mee. Cursussen en vergaderingen kunnen niet in de kerk plaats vinden. Dit zal voorlopig weer even zoveel mogelijk digitaal moeten plaats vinden. De catechesegroepen zijn hierop de uitzondering, deze komen wel nog in de kerk bij elkaar. Zoals we eerder al communiceerden passen we het dringend advies van de overheid toe om ook in de kerk een mondkapje te dragen bij binnenkomst en bij het verlaten. Wanneer je plaats hebt genomen op een stoel mag deze af. 

Wanneer dit door de overheid verplicht zal worden gaat dit ook voor binnen ons kerkgebouw (=publieke ruimte) gelden. Deze maatregelen hanteren we in elk geval tot en met 14 november

Met hartelijke groet namens de regiegroep,

Moniek Mol

 

Wat kan meespelen in het afwegen wel of niet de dienst live mee te maken?

 • Er wordt in de diensten niet gezongen.
 • Er zijn geen gereserveerde zitplaatsen, aanwijzingen van de coördinatoren dienen opgevolgd te worden. (Instructie coördinatoren is onderaan de pagina te vinden)
 • Er is in deze periode geen crèche en de kinderbijbelclub blijft ook voor deze periode digitaal doorgaan.
 • Omdat de kerkzaal op een andere manier is ingericht kunnen we niet garanderen dat u niet in beeld komt bij de uitzending van de dienst
 • In deze proefperiode blijven we bij één dienst per zondag.
 • Na de dienst is er geen koffie. 
 • De toiletten en garderobe zijn afgesloten. Voor de allerhoogste nood is het invalidentoilet beschikbaar. Wanneer een kind dit toilet bezoekt moet er een ouder mee.
  Na gebruik dient het toilet door de gebruiker schoongemaakt te worden conform de instructie die in het toilet aanwezig is.
 • Het blijven hanteren van de RIVM regels die nu voor een ieder van ons gelden.
 • Het volledige plan rondom de corona maatregelen voor ons kerkgebouw kunt u vinden in het bestand 'Gebruiksplan-Rehobothkerk' onderaan deze pagina

We begrijpen dat kerkgang op deze manier anders is dan we gewoon waren. Hoe graag we ook willen, een andere keuze is er op dit moment niet. We vragen daarvoor begrip.

Via deze pagina zullen we u zo goed mogelijk blijven informeren. Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar het al hierboven genoemde mailadres: kerkdienst@gkvermelo.nl. We doen ons uiterste best zo snel mogelijk te reageren als dit nodig is.

Corona

Update : 17-12-2020

Op advies van de regering zullen de diensten volledig digitaal zijn tot nadere bekendmaking (verwachting is in ieder geval 19-01-2021)

 

14 oktober 2020

Beste gemeenteleden, 

Met de persconferentie van dinsdag 13 oktober 2020 achter de rug is het een goed moment om weer even een bericht uit te doen met wat er nu voor ons verandert. 

Zo op het eerste gehoor verandert er voor de kerkdiensten niet heel veel. 

We waren al terug gegaan naar max. 30 personen (inclusief kinderen en exclusief medewerkers) en dat zullen we voorlopig ook blijven hanteren. Een aandachtspunt is even dat, nu we met een kleinere groep in de kerk samen komen, we tijdens de diensten weer alleen het middenvak gebruiken. En, niet iedereens favoriete plek, maar graag de zaal vullen vanaf de voorste rij. Dit is zowel voor de predikant als voor mensen die de dienst digitaal volgen plezieriger. Zingen in kleine aantallen (2-4 personen) verbieden we niet. En moedigen we ook niet aan.

Wat betreft de overige activiteiten in het kerkgebouw, daar zijn we de aankomende weken heel terughoudend mee. Cursussen en vergaderingen kunnen niet in de kerk plaats vinden. Dit zal voorlopig weer even zoveel mogelijk digitaal moeten plaats vinden. De catechesegroepen zijn hierop de uitzondering, deze komen wel nog in de kerk bij elkaar. Zoals we eerder al communiceerden passen we het dringend advies van de overheid toe om ook in de kerk een mondkapje te dragen bij binnenkomst en bij het verlaten. Wanneer je plaats hebt genomen op een stoel mag deze af. 

Wanneer dit door de overheid verplicht zal worden gaat dit ook voor binnen ons kerkgebouw (=publieke ruimte) gelden. Deze maatregelen hanteren we in elk geval tot en met 14 november

Met hartelijke groet namens de regiegroep,

Moniek Mol

 

Wat kan meespelen in het afwegen wel of niet de dienst live mee te maken?

 • Er wordt in de diensten niet gezongen.
 • Er zijn geen gereserveerde zitplaatsen, aanwijzingen van de coördinatoren dienen opgevolgd te worden. (Instructie coördinatoren is onderaan de pagina te vinden)
 • Er is in deze periode geen crèche en de kinderbijbelclub blijft ook voor deze periode digitaal doorgaan.
 • Omdat de kerkzaal op een andere manier is ingericht kunnen we niet garanderen dat u niet in beeld komt bij de uitzending van de dienst
 • In deze proefperiode blijven we bij één dienst per zondag.
 • Na de dienst is er geen koffie. 
 • De toiletten en garderobe zijn afgesloten. Voor de allerhoogste nood is het invalidentoilet beschikbaar. Wanneer een kind dit toilet bezoekt moet er een ouder mee.
  Na gebruik dient het toilet door de gebruiker schoongemaakt te worden conform de instructie die in het toilet aanwezig is.
 • Het blijven hanteren van de RIVM regels die nu voor een ieder van ons gelden.
 • Het volledige plan rondom de corona maatregelen voor ons kerkgebouw kunt u vinden in het bestand 'Gebruiksplan-Rehobothkerk' onderaan deze pagina

We begrijpen dat kerkgang op deze manier anders is dan we gewoon waren. Hoe graag we ook willen, een andere keuze is er op dit moment niet. We vragen daarvoor begrip.

Via deze pagina zullen we u zo goed mogelijk blijven informeren. Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar het al hierboven genoemde mailadres: kerkdienst@gkvermelo.nl. We doen ons uiterste best zo snel mogelijk te reageren als dit nodig is.

Bestand

Gebruiksplan Rehobothkerk
Gebruiksplan Rehobothkerk
Instructie coördinator
Instructie coördinator

Deze pagina wordt door een lid onderhouden.