Corona

Beste gemeenteleden en gasten,

Als regiegroep diensten zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de weer te houden kerkdiensten vanaf 14 juni a.s. Via dit bericht informeren we u graag over hoe we dit willen invullen en hoe u ons daarbij kunt helpen.

 

Oproep!

Op 14, 21 en 28 juni hopen we een morgendienst te houden waarin we ruimte hebben voor 30 gemeenteleden per dienst. Zoals eerder aangegeven zullen dit diensten zijn waarbij we ook zullen moeten oefenen hoe we het onder de huidige omstandigheden het best kunnen organiseren. Voor deze diensten kunt u zich opgeven via het mailadres: kerkdienst@gkvermelo.nl. Daarbij horen we graag met hoeveel personen u wilt komen. We zullen dan een zo eerlijk mogelijke verdeling maken van de aanmeldingen. Daarnaast zullen we ook gericht mensen uitnodigen die de aankomende tijd een taak zullen hebben in de diensten.

 

Hoe gaan we de aanmeldingen vanaf 1 juli organiseren?

Vanaf 1 juli mogen we diensten houden met maximaal 100 personen. Gezien de grootte van de kerkzaal en de voorgeschreven afstand van 1.5 meter zullen we maximaal 60 bezoekers toelaten in deze diensten.

U kunt hieronder een formulier vinden waarmee u zich kunt aanmelden. Deze aanmelding geldt dan voor de gehele periode tussen 1 juli en de eerste zondag van september. Alle aanmeldingen worden verzameld en vanuit deze lijst gaan we de selectie maken. Dat klinkt klinisch maar we zullen een zo goed mogelijke verdeling van de aangemelde groep maken over de beschikbare zondagen. U wordt uiterlijk vrijdagavond voor de desbetreffende zondag per mail geïnformeerd of we u verwachten in de kerkdienst. Dit betekent dat we er dan ook op rekenen (overmacht voorbehouden) dat u die zondag de kerkdienst bezoekt.

Zoals hierboven aangegeven zullen we tot een maximum van 60 aanwezigen gaan. Om hier wat beeld bij te krijgen: wanneer u met 2 personen naar de kerk komt reserveren we daarvoor 5 stoelen. Tussen verschillende huishoudens moet minimaal 1.5 meter zitten, in één rij zijn dat 3 stoelen. De kerkzaal is dan dus al vrij snel vol. Gasten, zoals vakantiegangers en/of op bezoek zijnde familieleden, willen we ook graag kunnen ontvangen. Deze kunnen zich via de website voor een dienst vanaf 1 juli opgeven.

 

Wat kan meespelen in het afwegen wel of niet de dienst live mee te maken?

 • Er wordt in de diensten niet gezongen.
 • Er zijn geen gereserveerde zitplaatsen, aanwijzingen van de coördinatoren dienen opgevolgd te worden. (Instructie coördinatoren is onderaan de pagina te vinden)
 • Er is in deze periode geen crèche en de kinderbijbelclub blijft ook voor deze periode digitaal doorgaan.
 • Omdat de kerkzaal op een andere manier is ingericht kunnen we niet garanderen dat u niet in beeld komt bij de uitzending van de dienst
 • In deze proefperiode blijven we bij één dienst per zondag.
 • Na de dienst is er geen koffie. 
 • De toiletten en garderobe zijn afgesloten. Voor de allerhoogste nood is het invalidentoilet beschikbaar. Wanneer een kind dit toilet bezoekt moet er een ouder mee.
  Na gebruik dient het toilet door de gebruiker schoongemaakt te worden conform de instructie die in het toilet aanwezig is.
 • Het blijven hanteren van de RIVM regels die nu voor een ieder van ons gelden.
 • Het volledige plan rondom de corona maatregelen voor ons kerkgebouw kunt u vinden in het bestand 'Gebruiksplan-Rehobothkerk' onderaan deze pagina

We begrijpen dat kerkgang op deze manier anders is dan we gewoon waren. Hoe graag we ook willen, een andere keuze is er op dit moment niet. We vragen daarvoor begrip.

Via deze pagina zullen we u zo goed mogelijk blijven informeren. Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar het al hierboven genoemde mailadres: kerkdienst@gkvermelo.nl. We doen ons uiterste best zo snel mogelijk te reageren als dit nodig is.

Corona

Beste gemeenteleden en gasten,

Als regiegroep diensten zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de weer te houden kerkdiensten vanaf 14 juni a.s. Via dit bericht informeren we u graag over hoe we dit willen invullen en hoe u ons daarbij kunt helpen.

 

Oproep!

Op 14, 21 en 28 juni hopen we een morgendienst te houden waarin we ruimte hebben voor 30 gemeenteleden per dienst. Zoals eerder aangegeven zullen dit diensten zijn waarbij we ook zullen moeten oefenen hoe we het onder de huidige omstandigheden het best kunnen organiseren. Voor deze diensten kunt u zich opgeven via het mailadres: kerkdienst@gkvermelo.nl. Daarbij horen we graag met hoeveel personen u wilt komen. We zullen dan een zo eerlijk mogelijke verdeling maken van de aanmeldingen. Daarnaast zullen we ook gericht mensen uitnodigen die de aankomende tijd een taak zullen hebben in de diensten.

 

Hoe gaan we de aanmeldingen vanaf 1 juli organiseren?

Vanaf 1 juli mogen we diensten houden met maximaal 100 personen. Gezien de grootte van de kerkzaal en de voorgeschreven afstand van 1.5 meter zullen we maximaal 60 bezoekers toelaten in deze diensten.

U kunt hieronder een formulier vinden waarmee u zich kunt aanmelden. Deze aanmelding geldt dan voor de gehele periode tussen 1 juli en de eerste zondag van september. Alle aanmeldingen worden verzameld en vanuit deze lijst gaan we de selectie maken. Dat klinkt klinisch maar we zullen een zo goed mogelijke verdeling van de aangemelde groep maken over de beschikbare zondagen. U wordt uiterlijk vrijdagavond voor de desbetreffende zondag per mail geïnformeerd of we u verwachten in de kerkdienst. Dit betekent dat we er dan ook op rekenen (overmacht voorbehouden) dat u die zondag de kerkdienst bezoekt.

Zoals hierboven aangegeven zullen we tot een maximum van 60 aanwezigen gaan. Om hier wat beeld bij te krijgen: wanneer u met 2 personen naar de kerk komt reserveren we daarvoor 5 stoelen. Tussen verschillende huishoudens moet minimaal 1.5 meter zitten, in één rij zijn dat 3 stoelen. De kerkzaal is dan dus al vrij snel vol. Gasten, zoals vakantiegangers en/of op bezoek zijnde familieleden, willen we ook graag kunnen ontvangen. Deze kunnen zich via de website voor een dienst vanaf 1 juli opgeven.

 

Wat kan meespelen in het afwegen wel of niet de dienst live mee te maken?

 • Er wordt in de diensten niet gezongen.
 • Er zijn geen gereserveerde zitplaatsen, aanwijzingen van de coördinatoren dienen opgevolgd te worden. (Instructie coördinatoren is onderaan de pagina te vinden)
 • Er is in deze periode geen crèche en de kinderbijbelclub blijft ook voor deze periode digitaal doorgaan.
 • Omdat de kerkzaal op een andere manier is ingericht kunnen we niet garanderen dat u niet in beeld komt bij de uitzending van de dienst
 • In deze proefperiode blijven we bij één dienst per zondag.
 • Na de dienst is er geen koffie. 
 • De toiletten en garderobe zijn afgesloten. Voor de allerhoogste nood is het invalidentoilet beschikbaar. Wanneer een kind dit toilet bezoekt moet er een ouder mee.
  Na gebruik dient het toilet door de gebruiker schoongemaakt te worden conform de instructie die in het toilet aanwezig is.
 • Het blijven hanteren van de RIVM regels die nu voor een ieder van ons gelden.
 • Het volledige plan rondom de corona maatregelen voor ons kerkgebouw kunt u vinden in het bestand 'Gebruiksplan-Rehobothkerk' onderaan deze pagina

We begrijpen dat kerkgang op deze manier anders is dan we gewoon waren. Hoe graag we ook willen, een andere keuze is er op dit moment niet. We vragen daarvoor begrip.

Via deze pagina zullen we u zo goed mogelijk blijven informeren. Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar het al hierboven genoemde mailadres: kerkdienst@gkvermelo.nl. We doen ons uiterste best zo snel mogelijk te reageren als dit nodig is.

Bestand

Gebruiksplan Rehobothkerk
Gebruiksplan Rehobothkerk
Instructie coördinator
Instructie coördinator