Nieuw Élan - Bezinning op ambtswerk

Nieuw Élan is de naam van de bezinningsgroep die eind 2019 gestart is om een bezinning op het ambtswerk uit te voeren. Dit om te kijken hoe we dit ambtwerk als gemeente in de toekomst blijvend vorm en inhoud willen geven.

Het team bestaat uit zes leden van de gemeente vanuit elke leeftijdsgroep. Hieronder volgen enkele berichten en tijdpad van het team.

Mail nieuwelan@gkvermelo.nl voor contact.

 

19 oktober 2010 (uitnodiging samenstelling team)

Bezinningsproces ambtswerk

Zoals aangekondigd wil de kerkenraad het bezinningsproces op ambtswerk verder vorm geven. Dit door het samenstellen van een team. Na samenstelling en voorstellen zal dit team concreet aan de slag gaan. We willen we dit proces in en met de gemeente doen.

En dat begint al met de samenstelling van het team. Hiervoor zoeken we nog 3 gemeenteleden. Positief ingestelde broeders of zusters met minimaal enkele van onderstaande talenten / gaven:

  1. een hart voor de Heer en de gemeente
  2. een luisterend oor, echtheid in denken en spreken, besluitvaardig
  3. kennis van traditionele én moderne inrichting van kerkgemeenschappen
  4. kennis van kerkverband, belijdenis en kerkenorde. Verder te noemen ‘legal’
  5. ervaring in veranderprocessen en omgaan met diversiteit

U kunt zichzelf opgeven of een naam doorgeven die u/jij geschikt vindt. Bij meerdere aanmeldingen zal een keuze gemaakt moeten worden. Vooralsnog is de naam ‘team’, zodra de samenstelling bekend is zal een naam bedacht worden.

 

3 december 2019 (team samengesteld)

Beste broeders en zusters,

Afgelopen week is het bezinningsteam van start gegaan. Dit team is in het leven geroepen om na te denken over de juiste invulling van het ambtswerk, nu en in de toekomst.

Het team bestaat nu uit 7 leden in verschillende leeftijdscategorieën en met verschillende achtergronden. Wat vooral opviel tijdens de eerste bijeenkomst was de grote overeenkomst in waarom we deelnemen aan dit team: de liefde die we hebben voor onze gemeente en de wil dat deze gemeente geworteld blijft in onze basis in Christus. En het mooie is, we weten dat dit niet alleen voor ‘ons groepje’ geldt, maar voor onze hele gemeente!

Het is belangrijk dat we ons blijven richten op deze overeenkomst en blijven groeien als gemeente. De wereld om ons heen verandert voortdurend en we kunnen hierin meebewegen. Er zijn aanpassingen nodig om de gemeente in de toekomst te laten voortbestaan. Maar we mogen nooit vergeten waar we vandaan komen, wat onze wortels zijn. Het gaat hier in dit geval niet over onze geschiedenis maar over onze basis in Christus. En misschien wel het belangrijkste, geniet met elkaar van onze gemeente. Leer van elkaar. Groei door elkaar. Buig af en toe een beetje mee met elkaar. Maar geniet vooral van elkaar.

Als team gaan we aan de slag met de invulling van de ambten en alles wat hier in de gemeente raakvlak mee heeft. We proberen te achterhalen hoe de gemeente aankijkt tegen de ambten en de invulling hiervan. Wanneer dit duidelijk is kunnen we gaan nadenken over ideeen en oplossingen. Wij zullen jullie voortdurend op de hoogte houden en meenemen in ons proces.

Voor de herkenbaarheid van dit team is het goed om een naam te hebben. Tijdens onze bijeenkomst kwamen we uit op de metafoor van een boom. In het Hebreeuws staat de naam Élan voor boom. Daarnaast staat het Nederlandse woord elan voor enthousiasme, geestkracht, passie en vuur. Daarom hebben wij gekozen voor de naam Nieuw Élan.

In dit proces hebben we de gemeente hard nodig. Binnenkort kunt u een digitale enquête van ons verwachten. Daarnaast staan wij ook altijd open voor een gesprek over deze onderwerpen. Spreek ons daarom gerust aan rondom de kerkdienst, of neem op een andere manier contact op. Wij stellen uw/jouw mening en inzichten erg op prijs!

 

6 januari 2020 (aankondiging enquête)

Allereerst een gezegend 2020 gewenst! We hopen dat we ook dit jaar elkaar tijdens de kerkdiensten, met activiteiten of op welke manier dan ook, weer kunnen ontmoeten en dat we de liefde voor Christus en voor elkaar zullen delen en uitdelen.

Team Nieuw Élan heeft niet stilgezeten de afgelopen maand. Team Nieuw Élan is opgestart met als doel om na te denken over de juiste invulling van het ambtswerk, nu en in de toekomst. Om erachter te komen hoe onze gemeente hierover denkt en welke ideeën er zijn, zijn wij gestart met het opstellen van een enquête. Deze zal vanaf 12 januari tot begin februari afgenomen worden onder alle gemeenteleden, jong en oud. In de kerkdienst van 12 januari zullen we u hier over informeren.

 

12 januari 2020 (openingstekst uitnodiging digitale enquête)

Geliefd gemeentelid,

Wij zijn Nieuw Élan, de bezinningsgroep van de Rehobothkerk Ermelo. Onze opdracht is om een bezinning te doen op de ambten en met ideeën te komen hoe we in de toekomst de ambten beter kunnen bemensen. We willen je door middel van deze enquête vragen je mening te geven. We weten dat Christus onze kerk in stand houdt en Hij schakelt jou daarvoor in.

Aangezien het werk van ambtsdragers een gevolg is van hoe de gemeente georganiseerd is zullen de vragen verder gaan dan alleen over het ambtswerk.

De vragen worden gesteld aan ieder gemeentelid, ongeacht geslacht of leeftijd. Vanuit praktisch oogpunt is de enquête in de je/jou vorm geschreven.

Denk bij het beantwoorden van de vragen niet alleen aan de huidige situatie (naderend vertrek predikant, samengaan met NGK), maar ook aan die van over 5 jaar, toekomstgericht en bestendig.

Wij vragen jullie om de enquête graag voor uiterlijk 31 januari 2020 1 x in te vullen, met een liefdevolle houding voor en naar elkaar.

Alvast bedankt voor de medewerking!

 

Nieuw Élan - Bezinning op ambtswerk

Nieuw Élan is de naam van de bezinningsgroep die eind 2019 gestart is om een bezinning op het ambtswerk uit te voeren. Dit om te kijken hoe we dit ambtwerk als gemeente in de toekomst blijvend vorm en inhoud willen geven.

Het team bestaat uit zes leden van de gemeente vanuit elke leeftijdsgroep. Hieronder volgen enkele berichten en tijdpad van het team.

Mail nieuwelan@gkvermelo.nl voor contact.

 

19 oktober 2010 (uitnodiging samenstelling team)

Bezinningsproces ambtswerk

Zoals aangekondigd wil de kerkenraad het bezinningsproces op ambtswerk verder vorm geven. Dit door het samenstellen van een team. Na samenstelling en voorstellen zal dit team concreet aan de slag gaan. We willen we dit proces in en met de gemeente doen.

En dat begint al met de samenstelling van het team. Hiervoor zoeken we nog 3 gemeenteleden. Positief ingestelde broeders of zusters met minimaal enkele van onderstaande talenten / gaven:

  1. een hart voor de Heer en de gemeente
  2. een luisterend oor, echtheid in denken en spreken, besluitvaardig
  3. kennis van traditionele én moderne inrichting van kerkgemeenschappen
  4. kennis van kerkverband, belijdenis en kerkenorde. Verder te noemen ‘legal’
  5. ervaring in veranderprocessen en omgaan met diversiteit

U kunt zichzelf opgeven of een naam doorgeven die u/jij geschikt vindt. Bij meerdere aanmeldingen zal een keuze gemaakt moeten worden. Vooralsnog is de naam ‘team’, zodra de samenstelling bekend is zal een naam bedacht worden.

 

3 december 2019 (team samengesteld)

Beste broeders en zusters,

Afgelopen week is het bezinningsteam van start gegaan. Dit team is in het leven geroepen om na te denken over de juiste invulling van het ambtswerk, nu en in de toekomst.

Het team bestaat nu uit 7 leden in verschillende leeftijdscategorieën en met verschillende achtergronden. Wat vooral opviel tijdens de eerste bijeenkomst was de grote overeenkomst in waarom we deelnemen aan dit team: de liefde die we hebben voor onze gemeente en de wil dat deze gemeente geworteld blijft in onze basis in Christus. En het mooie is, we weten dat dit niet alleen voor ‘ons groepje’ geldt, maar voor onze hele gemeente!

Het is belangrijk dat we ons blijven richten op deze overeenkomst en blijven groeien als gemeente. De wereld om ons heen verandert voortdurend en we kunnen hierin meebewegen. Er zijn aanpassingen nodig om de gemeente in de toekomst te laten voortbestaan. Maar we mogen nooit vergeten waar we vandaan komen, wat onze wortels zijn. Het gaat hier in dit geval niet over onze geschiedenis maar over onze basis in Christus. En misschien wel het belangrijkste, geniet met elkaar van onze gemeente. Leer van elkaar. Groei door elkaar. Buig af en toe een beetje mee met elkaar. Maar geniet vooral van elkaar.

Als team gaan we aan de slag met de invulling van de ambten en alles wat hier in de gemeente raakvlak mee heeft. We proberen te achterhalen hoe de gemeente aankijkt tegen de ambten en de invulling hiervan. Wanneer dit duidelijk is kunnen we gaan nadenken over ideeen en oplossingen. Wij zullen jullie voortdurend op de hoogte houden en meenemen in ons proces.

Voor de herkenbaarheid van dit team is het goed om een naam te hebben. Tijdens onze bijeenkomst kwamen we uit op de metafoor van een boom. In het Hebreeuws staat de naam Élan voor boom. Daarnaast staat het Nederlandse woord elan voor enthousiasme, geestkracht, passie en vuur. Daarom hebben wij gekozen voor de naam Nieuw Élan.

In dit proces hebben we de gemeente hard nodig. Binnenkort kunt u een digitale enquête van ons verwachten. Daarnaast staan wij ook altijd open voor een gesprek over deze onderwerpen. Spreek ons daarom gerust aan rondom de kerkdienst, of neem op een andere manier contact op. Wij stellen uw/jouw mening en inzichten erg op prijs!

 

6 januari 2020 (aankondiging enquête)

Allereerst een gezegend 2020 gewenst! We hopen dat we ook dit jaar elkaar tijdens de kerkdiensten, met activiteiten of op welke manier dan ook, weer kunnen ontmoeten en dat we de liefde voor Christus en voor elkaar zullen delen en uitdelen.

Team Nieuw Élan heeft niet stilgezeten de afgelopen maand. Team Nieuw Élan is opgestart met als doel om na te denken over de juiste invulling van het ambtswerk, nu en in de toekomst. Om erachter te komen hoe onze gemeente hierover denkt en welke ideeën er zijn, zijn wij gestart met het opstellen van een enquête. Deze zal vanaf 12 januari tot begin februari afgenomen worden onder alle gemeenteleden, jong en oud. In de kerkdienst van 12 januari zullen we u hier over informeren.

 

12 januari 2020 (openingstekst uitnodiging digitale enquête)

Geliefd gemeentelid,

Wij zijn Nieuw Élan, de bezinningsgroep van de Rehobothkerk Ermelo. Onze opdracht is om een bezinning te doen op de ambten en met ideeën te komen hoe we in de toekomst de ambten beter kunnen bemensen. We willen je door middel van deze enquête vragen je mening te geven. We weten dat Christus onze kerk in stand houdt en Hij schakelt jou daarvoor in.

Aangezien het werk van ambtsdragers een gevolg is van hoe de gemeente georganiseerd is zullen de vragen verder gaan dan alleen over het ambtswerk.

De vragen worden gesteld aan ieder gemeentelid, ongeacht geslacht of leeftijd. Vanuit praktisch oogpunt is de enquête in de je/jou vorm geschreven.

Denk bij het beantwoorden van de vragen niet alleen aan de huidige situatie (naderend vertrek predikant, samengaan met NGK), maar ook aan die van over 5 jaar, toekomstgericht en bestendig.

Wij vragen jullie om de enquête graag voor uiterlijk 31 januari 2020 1 x in te vullen, met een liefdevolle houding voor en naar elkaar.

Alvast bedankt voor de medewerking!

 

Rapport Bezinning Ambtswerk
Geliefd gemeentelid,Op de gemeenteavond van 20 februari hebben wij de resultaten van de enquête over de bezinning op de ambten gepresenteerd.