Videodienst 17 mei 2020

Info

17 - 05 - 2020
09.30
Rehobothkerk
ds J. Zwart, Zwolle
Kerken helpen kerken
Online kinderbijbelclub: gkvermelo.nl/kbc

Rooster

Login om het rooster te zien

Liturgie

Liturgie zondag 17 mei ’20  - Ds. J. Zwart

 

Afkondigingen en mededelingen - ouderling van dienst

Votum en vredegroet

Zingen: Liedboek 513:1-4 - God heeft het eerste woord

Wet van de Heer

Psalmproject - Psalm 32 (Als nieuw geboren)

Gebed 

Bijbellezing: Lucas 21:5-20 - br. Jan Mol

Zingen: Ps. 93:1, 3

Tekst: Handelingen 1:6 -8

Preek

Geloofsbelijdenis: Gez.179 a (gezongen)

Gebed (en voorbeden) - zr. Christien de Ruyter

Collecte 

Zingen: Ps. 117 – Looft alle volken  en  Liedboek 657 - Zolang wij ademhalen 

Zegen

Bekijk opname