Videodienst 10 mei 2020

Info

10 - 05 - 2020
09.30
Rehobothkerk
ds H.J. Boiten, Amersfoort
Instandhouding eredienst
Online kinderbijbelclub: gkvermelo.nl/kbc

Rooster

Login om het rooster te zien

Liturgie

Uit de gemeente

Afkondigingen (ouderling R. Vreemann)

Lied 328 - Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen

De Wet

Samenvatting van de wet uit Matteus 22 vers 37-40 (R. Vreemann)

Psalm 103 vers 1 en 5

Gebed

Schriftlezingen door br. H. Hessels
- Rechters 14 vers 1-6
- Hebreeën 11: 32 en 33
- Hebreeën 12: 1 – 7

Psalm 34 vers 3 en 4

Schriftlezingen door br. H. Hessels
- Rechters 14 vers 7-20

Preek

Psalm 86 'Abounding in love'

Dankzegging en voorbede (br. R. van Veen)

Collecte

Sela - Gebed om vrijheid

Zegen

Lied 429 - Vervuld van uw zegen

Bekijk opname