Video (aangepaste) dienst 26 april 2020

Info

26 - 04 - 2020
14.00
Rehobothkerk
ds P.F. de Boer
Voedselproject Oost Europa commissie

Rooster

Login om het rooster te zien

Liturgie

Liturgie - Middagdienst 26 april

Welkom door dominee  en kaars aansteken 

Votum en vredegroet

Zingen: Gez. 165 - Machtig God, Sterke rots 

Gebed om de Heilige Geest

Zingen: Opw. 334 - Heer uw licht en uw liefde schijnen

Bijbellezing: Johannes 20:  19 - 31

Preek met als thema: ‘Wij hebben de Heer gezien!’

tijdens preek: Gez. 64 - Vrede zij U 

Amenlied  en als geloofsbelijdenis: Gez. 111 -  Jezus leeft in eeuwigheid 

Gebeden – afsluiten met lied: Gods zegen voor jou  (Sela)

Collecte voor Voedselproject Oost Europa commissie

Slotlied - LvK 444 - Grote God wij loven U

Zegen

Muzikale uitgeleide: Geprezen zij de Heer

Bekijk opname