Videodienst 26 april 2020

Info

26 - 04 - 2020
09.30
Rehobothkerk
ds H.J. Boiten, Amersfoort
Voedselproject Oost Europa commissie
Online kinderbijbelclub: gkvermelo.nl/kbc

Rooster

Login om het rooster te zien

Liturgie

Liturgie Ermelo morgendienst 26 april 2020  09.30 uur

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst – br. De Roover

Votum  en Zegengroet

Gezang 328: Here Jezus, om uw Woord, zijn wij hier bijeengekomen.

Leefregels Mat 22:37-40

Psalm 19:3 - Volmaakt is ‘’s Heren wet, die ons verkwikt en redt

Gebed

Schriftlezing Johannes 14:15-26  - zr. Maria Schuurman

Psalm 143:8 en 9 - Leer mij uw wil, reik mij uw hand. Uw goede Geest zij mijn geleide

Tekst - De Geest zal jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb. (Joh.14:26b)

Preek met als thema: In de leerschool van de Geest

Opwekking 687 - Heer, wijs mij uw weg

Gebed na de preek

Collecte - Voedselproject Oost Europa commissie

Gezang 249 - Wij leven van de wind

Voorbede gebed - br. Jaap Mol

Slotzang Lb 477 -  Geest van hierboven, leer ons geloven

Zegen

Luisterlied 'God is getrouw, zijn plannen falen niet'

Bekijk opname