Morgendienst 23 februari 2020

Info

23 - 02 - 2020
09.30
Rehobothkerk
ds H.J.J. Feenstra, Kampen
Crèche

Rooster

Login om het rooster te zien

Liturgie

Votum en groet

ps.24:4,5 GK 06 in beurtzang:
Vs 4      ALLEN:          Omhoog, o poorten, nu omhoog!

                                    Maak hoog en wijd uw oude boog,

                                    de Vorst der eer wil binnenrijden.

             VROUWEN:  Wie is die vorst, zo groot in eer?

             MANNEN:     Die sterke Koning is de HEER,

                                    De HEER, geweldig in het strijden.

 

Vs 5      ALLEN:          Omhoog, o poorten, nu omhoog!

                                    Maak hoog en wijd uw oude boog,

                                    want zie, Hij komt, de vorst der ere.

             VROUWEN:  Wie is die vorst zo groot in kracht?

             MANNEN:     Het hoofd van ‘s hemels legermacht!

                                    Hij is die vorst, de vorst der ere!  

De tien woorden

ps.25:5  GK 06  - Louter goedheid zijn Gods paden

 

Gebed

 

Gz. 178:1,2,5 GK 06  - U Vader van het licht, U prijzen wij 

Schriftlezing Marcus 7,1-23

ps 101:2,3,5 GK 06 - Ik let op reine harten, rechte daden

 

Verkondiging

ps.24:2 + 139:11 GK 06
     24:2 IN BEURTZANG regel 1-3 VROUWEN  - Wie klimt de berg des HEREN op? …enz

                                          regel 4-6  MANNEN  - De mens die rein van hart en hand….enz

ps. 139:11 - Doorgrond mij, ken mijn hart o HEER

 

Gebed

Collecte

Gz 103:1,5 GK 06 - O Schepper Geest, woon in uw kerk

Zegen

Ik heb een login en wil nu inloggen