Leerdienst 02 februari 2020

Info

02 - 02 - 2020
16.30
Rehobothkerk
ds C.A. Smit, Lelystad

Rooster

Login om het rooster te zien

Liturgie

Votum en groet 
Psalm 33:2, 3, 6 DNP - Nooit zal Hij zijn belofte breken 
Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Heilig Avondmaal:

•    Lezen Lucas 22:14-20
•    Viering
•    GK 2017 213:1, 2, 3 - Eigenroem is uitgesloten  
•    Dankgebed

Schriftlezing:
•    Efeziërs 4:17 - 5:2
•    1 Tessalonicenzen 5:16-24
•    Zingen: Als alles duister is (Sela)

Preek over 1 Tessalonicenzen 5:19 – Doof de Geest niet uit
GK 105:1, 2, 3, 5, 9 - In vuur en vlam zet ons de Geest  
Geloofsbelijdenis van Nicea
GK 102b:2, 4 - Looft de Geest, die van de Vader en de Zoon is uitgegaan  
Dankgebed en voorbede
Collecte

GK 107:1, 2, 3, 4 - Ere zij aan God de Vader  
Zegen

Ik heb een login en wil nu inloggen