Morgendienst 28 juli 2019

Info

28 - 07 - 2019
09.30
Rehobothkerk
ds P.F. de Boer
Crèche

Rooster

Ik heb een login en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en vredegroet

Ps 92: 1,8 – ’t Is goed de HEER te loven zijn dag zij Hem gewijd

Gods wet

Gz 168 – ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God [Canon – 2 groepen, 2x zingen]

Gebed.

Bijbellezing: Psalm 71.

Ps 71: 1-a, 4-v, 9-m, 10-a – Bij U, o HEER, berg ik mijn leven [wisselzang]

Tekst: Psalm 71:17-18.

Preek met thema: Gelukkig ouder worden…

Stiltemoment na de preek

Ps 105: 1,2 – Looft, looft verheugd de HEER der heren

Dankgebed

LB 247 = LvK 392: 2,5 – Blijf mij nabij, nu de dag ten einde spoed

en Voorbeden

Collecte

LB 416: 1,2,3,4 – Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

 

Morgendienst 28 juli 2019

Ik heb een login en wil nu inloggen

Bestanden

Links