Middagdienst 07 juli 2019

Info

07 - 07 - 2019
16.30
Rehobothkerk
ds L.W. de Graaff, Heerde
Diaconie

Rooster

Ik heb een login en wil nu inloggen

Liturgie

Gezongen Votum en zegen
LB 316: 1 (Het woord dat u ten leven riep) en 4 (Het woord van liefde, vrede en recht)

Gebed

1e Schriftlezing: Hand. 2, 41 – 47 door…..
LB 912: 1 (Neem mijn leven, laat het, Heer) en 2 (Neem mijn handen, maak ze sterk)

2e Schriftlezing: Hand. 4, 32 – 37 door…
LB 912: 3 (Neem mijn stem, opdat mijn lied) en 4 (Neem mijn zilver en mijn goud)

Preektekst: Hand. 4, 36 en 37
Preek
GK17 Ps. 73: 10  (Wie heb ik in de hemel hoog?) en 11 (Wie ver van U geweken is)


Geloofsbelijdenis van Nicea op de wijs van GK17 Gez. 180B

Dankgebed en voorbede
Collecte


GK17 Gez. 231: 1 (Maak muziek voor God de Vader) 3 (Heer, zolang wij ademhalen) en 4 (Heer, blijf bij ons als tevoren)

Zegen
 

Middagdienst 07 juli 2019

Ik heb een login en wil nu inloggen

Bestanden

Links