Morgendienst 30 juni 2019

Info

30 - 06 - 2019
09.30
Rehobothkerk
ds G.F. de Kimpe, Barneveld
Hulpbehoevende kerken
Crèche
Met koffie/thee drinken

Rooster

Ik heb een login en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en groet
LB 632 - Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt
Als lezing van wet: Ef.4:25-5:9
LB 442 - Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Gebed
1e schriftlezing: Rom.1:13-16 en 15:7-11
Ps.117
2e schriftlezing: Ef.3:3-13 (Tekst is: vers 8)
Opw.369 - Door uw genade, Vader
Verkondiging
GK06 Gez. 107 - Ere zij aan God de Vader 
Dank en voorbeden
Inzameling van de gaven

Ps. 150 
Zegen.

Morgendienst 30 juni 2019

Ik heb een login en wil nu inloggen

Bestanden

Links