Middagdienst 23 juni 2019

Info

23 - 06 - 2019
16.30
Rehobothkerk
ds A. Rienks, Nijkerk-Oost
Compassion

Rooster

Ik heb een login en wil nu inloggen

Liturgie

Liturgisch onderdeel

Wie

Wat

Opmerking

Introlied

Gemeente

LB 150a : Geprezen zij God

Nadat de kerkenraad binnen is gekomen zingen we zonder aankondiging het introlied

Welkom

Ouderling v D

 

 

Votum en groet

ds

 

 

bijbelwoord

ds

 

 

Lofprijzing

Gemeente

OPW 715: wat hou ik van uw huis o Heer

Piano met fluit?

Gebed

ds

 

 

Bijbellezing

voorlezer

2 Kor 2:14-3:6

Jeremia 31:31-34

Ezechiël 36:22-27

 

Preek

Ds

2 kor 3: 2-3

 

Antwoordlied

gemeente

GK 06 :GZ 121: 1,5,7,8,9 Gods woord ; in ons hart en in onze mond : een rijke schat om uit te delen

 

Mededelingen

Kerkenraad/ ds

 

 

Voorbede en dankzegging

Ds

 

 

Collecte

diaconie

 

 

Slotlied / geloofsbelijdenis

gemeente

Geloofsbelijdenis Nicea

Melodie LB 247 ; zie tekst hieronder

Zegen

Ds

 

 

Amen Lied

Gemeente

LB 425 vervult van uw zegen, gaan we onze wegen

Direct laten aansluiten op de zegen

Middagdienst 23 juni 2019

Ik heb een login en wil nu inloggen

Bestanden

Links