Avondmaalsdienst 16 juni 2019

Info

16 - 06 - 2019
16.30
Rehobothkerk
ds P.P.H. Waterval, Harderwijk

Rooster

Ik heb een login en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en zegengroet
LB 314 - Here Jezus om uw Woord 
Gebed
Viering heilig avondmaal
GK 184 - Heer wij komen vol verlangen
Schriftlezing: Efeziërs 5:1-20
LvK 477 - Geest van hierboven
Preek over: Efeziërs 15:8b
Als geloofsbelijdenis: LB 177 - Heer u bent mijn leven 
Dankgebed/voorbede
Collecte

Ps 68:13
Zegen

Avondmaalsdienst 16 juni 2019

Ik heb een login en wil nu inloggen

Bestanden

Links