Avondmaalsdienst 16 juni 2019

Info

16 - 06 - 2019
09.30
Rehobothkerk
ds P.F. de Boer
Crèche

Rooster

Ik heb een login en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en Vredegroet
Zingen: Ps 8: 1,2 – HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
Gebed 
Gods wet

Gz 154: 1,2 – Ach wat moet ik toch beginnen

Bijbellezing en Tekst: Romeinen 5: 1-5.
Korte preek met Thema:
De Genade van Jezus Christus, de Liefde van God en de Hoop van de Geest!

LB 939: 1,2,3 – Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

Liturgisch deel: HA-formulier-2
LB 344: 1,2,3 – Wij geloven één voor één
Inleiding op de Avondmaalsviering met stiltemoment
    Zingen tijdens viering:
    -    Ps 42: 1,3,5 – Heer, een hert in dorre streken
    -    Gz 155: 1,2,3,4,5 – God, enkel licht
    -    Gz 163: 1,2,3 – Ik bouw op U
    -    Gz 100: 5,6 – G’ ontvingt die gaven, blijde scharen 

Dankzegging en Dankgebed
Dankoffer in de collecte

LB-Ps 150a: 1,2,3 – Geprezen zij God! Gij engelenkoor
Zegen

Avondmaalsdienst 16 juni 2019

Ik heb een login en wil nu inloggen

Bestanden

Links