Middagdienst 02 juni 2019

Info

02 - 06 - 2019
16.30
Rehobothkerk
ds C.A. Smit, Lelystad
Open Doors / Sri Lanka

Rooster

Ik heb een login en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en groet 
GK06 148:1, 2, 3, 4, 5 - Zie de zon, zie de maan
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezingen tijdens de preek:
•    Genesis 1:26-28; 2:18-24
•    1 Korintiërs 12
•    Handelingen 15:1-12
•    Handelingen 15:22-29
Psalm 40:2, 3 DNP - Gelukkig is hij die van U, HEER, houdt 

Preek
Psalm 149:1, 2 - Halleluja! Gij, volk des Heren
Geloofsbelijdenis
Opwekking 687 - Heer, wijs mij uw weg 
Dankgebed en voorbede
Collecte

Psalm 18:1, 9 - Ik heb U lief van ganser harte Here 
Zegen

Middagdienst 02 juni 2019

Ik heb een login en wil nu inloggen

Bestanden

Links