Morgendienst 19 mei 2019

Info

19 - 05 - 2019
09.30
Rehobothkerk
dr H.R. van de Kamp, Zutphen
Crèche

Rooster

Ik heb een login en wil nu inloggen

Liturgie

Welkom en mededelingen

Openingsbelijdenis en zegengroet

Z PS 145:1.2 GK2017 Mijn God en koning, aller vorsten Heer

Gebed voor de opening van het Woord

L Openbaring 4

Z Opw 462 Aan uw voeten, Heer

Preek over Openbaring 4 Kijk met Johannes mee de hemel in!

Z PS 99:1.2.4.8 LB=GK God is koning, Hij sticht zijn heerschappij

De Tien Woorden

Z PS 119:3 LB=GK U dank ik, Heer, in opgetogenheid

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Z Gezang 405:1.2.3.4 LB Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig

Zegen

Morgendienst 19 mei 2019

Ik heb een login en wil nu inloggen

Bestanden

Links