Pasen 21 april 2019

Info

21 - 04 - 2019
16.30
Rehobothkerk
ds H.J. Boiten, Amersfoort

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

In stilte bereiden we ons voor op de ontmoeting met de eeuwige God (stil gebed)

 

Votum gezongen met Psalmen voor Nu Psalm 121:1 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’ en

Zegengroet

Gezongen Amen

 

Lied: Nieuw LB Lied 622:1   Nu triomfeert de Zoon van God

                                    622:4   O Gij die onze Heiland zijt

                                    622:5   Voor wie vertrouwen op uw woord

 

Gebed

 

Lezing van de Schrift Mat 27:62 – 28:20

Lied: Psalm 16: 4 en 5           Zelfs mijn vlees zal immer veilig wonen;

 

Preek over Mat 28:11-15

Lied: oud GK Gez 95:1          Daar juicht een toon, daar klinkt een stem                                                                                                      Die galmt door gans Jeruzalem!!!!

 

Gebed, afsluiten met het Onze vader van André Troost NLB Lied 370 Vader die woont in hemels licht! Deze tekst van het Onze Vader past bij Pasen.

 

Belijdenis van Nicea en GK 2017 lied 211: 1           Wij knielen voor uw zetel neer

                                                                       O eerstgeborene uit de dood

 

Dienst van het offer

 

Slotzang: Oud LB Ld 217      Jezus leeft en ik met Hem

 

Zegen We zingen nu eerst NLB lied 416:1-3            Ga met God en Hij zal met je zijn

In zijn liefde je bewaren

In de dood je leven sparen

Dan de zegen en zingen als amenlied 416:4 Ga met God en Hij zal met je zijn

Pasen 21 april 2019

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links