Pasen 21 april 2019

Info

21 - 04 - 2019
09.30
Rehobothkerk
ds P.F. de Boer
Crèche
Met koffie/thee drinken

Rooster

Ik heb een login en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en Vredegroet
Gz 95: 1,2 – Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
Gods wet
Gz 95: 3,4 – Nu jaagt de dood geen angst meer aan
Gebed
Bijbellezing: Marcus 16:1-8
Ps 9: 7,8 – Op U bouwt ieder die U kent
Tekst: Marcus 16: 9-16
Preek met Thema: Jezus verschijnt als DE Levende!
LB 624 = LvK 215: 1,2,3 – Christus, onze Heer, verrees
Dankgebed
Gz 114: 3,5 – ’k Weet mij door de nauwste band
Voorbeden 
Collecte
Gz 99: 1,2,3 – U zij de glorie
Zegen

Pasen 21 april 2019

Ik heb een login en wil nu inloggen

Bestanden

Links