Goede vrijdag 19 april 2019

Info

19 - 04 - 2019
19.30
Rehobothkerk
ds P.F. de Boer

Rooster

Ik heb een login en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en Vredegroet
LB 558 = LvK 178: 1,6,9 – Jezus, om uw lijden groot
Gebed
Geloofsbelijdenis:
 Art.21 uit Ned.GeloofsBelijdenis
Ps 69: 1,10 – O God, verlos mij, red mij uit mijn nood
Bijbellezing: Marcus 15: 15-32 (kruisiging) en 15: 40-47 (graflegging)
Ps 22: 1,3,11 – Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
Tekst: Marcus 15: 33-39 (aan het Kruis)
Preek met Thema: Mijn Verlosser hangt aan het kruis.
LvK 189: 1-a, 2-m, 3-v, 4-a – Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis
Dankgebed
Gz 91 – In het kruis zal ‘k eeuwig roemen
Voorbeden
Collecte
Gz 69 – U heilig Godslam, loven wij
Zegen

Goede vrijdag 19 april 2019

Ik heb een login en wil nu inloggen

Bestanden

Links