Avondmaalsdienst 14 april 2019

Info

14 - 04 - 2019
16.30
Rehobothkerk
ds M.K. van Rijswijk, Ruinerwold-Koekange; Zuidwol

Rooster

Ik heb een login en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en vrede-/zegengroet
Opw. 573 ‘We zijn hier bij elkaar’
Gebed

Viering van het avondmaal (formulier 5)
    Instelling
    Christus gedenken
    Gemeenschap en verwachting 
    Gebed
    Belijdenis van het geloof door te zingen GK 06 Gz. 179a ‘Ik geloof in God de      Vader’
    Opwekking
    Viering
    Tafel 1 (Aan het einde van deze tafel zingen we DNP 16: 1, 2, 3 ‘Schenk mij bescherming God’)
    Dankzegging 2

Lezen: 1Kor. 2: 1-12
LB 848: 1, 2, 4, 5 ‘Al wat een mens te kennen zoekt’ (we zingen het op de melodie van LvK 319)

Preek
Opw. 520 ‘Wees mijn verlangen’

Eigentijdse belijdenis https://www.youtube.com/watch?v=4HL4P-K11R0

Gebed
Collecte

GK 06 Gz. 165:1 ‘Machtig God, sterke Rots’
Zegen

Avondmaalsdienst 14 april 2019

Ik heb een login en wil nu inloggen

Bestanden

Links