Avondmaalsdienst 14 april 2019

Info

14 - 04 - 2019
09.30
Rehobothkerk
ds P.F. de Boer
Crèche

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en Vredegroet
Ps 24: 4 – Omhoog, o poorten, nu omhoog!
Gebed

Gods wet
Gz 38: 1,2,3,4 – Zoek eerst het koninkrijk van God
Bijbellezing en Tekst: Marcus 11:1-11
Korte preek met Thema: Jezus komt binnen als Koning!

Ps 118: 7,9 – Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden

Liturgisch deel: HA-formulier-3, 
LB 344: 1,2,3 – Wij geloven één voor één [korte Geloofsbelijdenis]
Inleiding op de Avondmaalsviering met stiltemoment
Zingen tijdens viering:
-    LvK 360: 1,2,3 – Heer, wij komen vol verlangen
-    Gz 125: 1,3,4,5,6 – Alles in allen zult Gij voor ons zijn
-    Gz 139: 4,5,6 – U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit
-    Ps 98: 2,4 – God heeft gedacht aan zijn genade
Dankzegging en Dankgebed
Dankoffer in de collecte

Gz 99: 1,2 – U zij de glorie
Zegen

Avondmaalsdienst 14 april 2019

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links