Morgendienst 31 maart 2019

Info

31 - 03 - 2019
09.30
Rehobothkerk
br F. Hessels leest preek van ds H. Folkers
Crèche

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en groet
Psalm 100 (uit het NGK- nieuwe Geref. kerkboek)
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging d.m.v. het zingen van LB 130C (Psalmen voor Nu-130)
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Efeziërs 1
NGK 167 - Machtig God, Sterke Rots
Woordverkondiging
NGK 146 : 1 en 3
Dankgebed en voorbeden
LB 310 
Collecte
NGK Psalm 89 : 1 en 2
Zegen.

Morgendienst 31 maart 2019

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links