Middagdienst 10 maart 2019

Info

10 - 03 - 2019
16.30
Rehobothkerk
ds P. Poortinga, Zeewolde
Zending

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en groet
Psalm 105 : 5 ‘God zal zijn waarheid nimmer krenken’.
Gebed
Lezen: Jozua 22 : 1 – 6, 10 – 16, 21 – 28. 
Psalm 78 : 1 en 2  ‘Luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden’.  DNP

1. Luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden,
naar wat wij eens van onze ouders hoorden.
Wij mogen het verleden niet vergeten;
ook moeten onze kinderen het weten.
Vertel met verve aan je nageslacht
over de HEER, zijn werken en zijn macht.

2. De HEER gaf Jakob regels voor het leven
en Hij gebood die verder door te geven.
Zo moest elk kind dat uit hem werd geboren
zijn grote daden en beloften horen.
Hij wilde dat het volk Hem dienen zou;
niet als destijds, toen waren zij ontrouw.

Woordverkondiging Jozua 22 : 24 ‘We hebben het alleen maar uit voorzorg gedaan’
Psalm 63 : 1 en 2 ‘U zoek ik, God voor dag en dauw’ DNP

1. U zoek ik, God, voor dag en dauw.
Hier in een land waar niets wil groeien,
laat U mijn hart van heimwee gloeien.
Ik ben zo dorstig naar uw trouw.
U hebt de macht, U bent verheven;
dat heb ik in uw huis gezien.
Ik zag uw liefde bovendien,
die mij meer waard is dan dit leven.

2. Ik roep uw naam aan, levenslang.
Ik steek mijn handen blij naar boven.
Mijn mond zal U uitbundig loven,
omdat ik zoveel goeds ontvang.
In bed lig ik te mediteren:
steeds weer heeft U mij opgezocht.
Ik ben compleet aan U verknocht.
U houdt mij vast, niets kan mij deren.

Geloofsbelijdenis 
Psalm 52 : 6 ‘Mijn God, ik zal U altijd prijzen’ GKB 
Gebed 
Gaven

Gezang 747 : 1, 3 , 4 en 9 ‘Eens komt de grote zomer’ NLB 2013
Zegen
 

Middagdienst 10 maart 2019

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links