Leerdienst 10 maart 2019

Info

10 - 03 - 2019
09.30
Rehobothkerk
ds R.Th. de Boer, Harderwijk
Zending
Crèche
Met koffie/thee drinken

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Welkom ouderling van dienst
Votum en groet               

Gezang 174 GK - Zo vriendelijk en veilig als het licht
Gods wil voor ons leven 
Opwekking 687 - Heer, leer mij uw weg       
Gebed om Gods leiding 
Schriftlezing Psalm 82, Jeremia 23:1-6
Psalm 72:1,2,7 - O God, wil aan de koning schenken
Verkondiging   
Liedboek 285 - Geef vrede, Heer, geef vrede
Dankzegging en voorbede 
Collecten

Opwekking 805 - Maak ons hart onrustig God
Zegen, gevolgd door het zingen van LB Gezang 456:3 
 

Leerdienst 10 maart 2019

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links