Middagdienst 03 maart 2019

Info

03 - 03 - 2019
16.30
Rehobothkerk
ds H.J. Boiten, Amersfoort
Hulpbehoevende studenten

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Welkom en mededelingen

In stilte bereiden we ons voor op de ontmoeting met de eeuwige God (stil gebed)

Ps 121:1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan

Zegengroet 
Ps 16: 1, 2 en 3 Ik zeg tot U, Gij zijt mijn God
Gebed
Lezen: 2 Tim 3:1-13     
Ps 81:1, 6, 7, 8 Jubel voor de Heer
Tekst Ex 8:12-15
Preek
Ps 105 : 14 en 21 God sprak - steekvlieg en muskiet doorzwermden Farao’s gebied
Gebed
Geloofsbelijdenis
Ps 97: 4,5   Geen god is U gelijk
Lied 444 Grote God wij loven U
Slotzegen 
 

Middagdienst 03 maart 2019

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links