Morgendienst 03 maart 2019

Info

03 - 03 - 2019
09.30
Rehobothkerk
ds P.F. de Boer
Hulpbehoevende studenten
Band
Crèche
Met koffie/thee drinken

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en Vredegroet.
Opw 815 – Vul dit huis  
Gods wet 
Gz 156: 1,2,3,4 – Heer, ik komt tot U
Gebed.
Bijbellezing: Marcus 2:13-17 en 6: 6-13.
Opw 717 –  Stil, mijn ziel, wees stil
Tekst: Marcus 8:27-9:1
Preek
Opw 687 – Heer, wijs mij uw weg
Dankgebed
Gz 158 – Als een hert
Voorbeden
Collecte
Gz 165 – Machtig God, sterke Rots 
Zegen.

Morgendienst 03 maart 2019

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links