Morgendienst 17 februari 2019

Info

17 - 02 - 2019
09.30
Rehobothkerk
Kandidaat Marten Wybe van der Veen, Kampen
BBK
Crèche
Met koffie/thee drinken

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Mededelingen
Votum & Zegen-/Vredegroet

Psalmen voor Nu 84 - Wat hou ik van uw huis
10 Woorden
Opwekking voor kids 70 - Liefde, Vrede, Blijdschap 
Gebed
Lezing gedeeltes: Marc. 2:1-12 & Mat. 24:40-44
Nieuwe psalmberijming 103: 4-6 - Prijs God, mijn ziel, voor al zijn
zegeningen

tekst: Marc. 2:5
Preek
Gz06. 109: 1, 3, 4. - Halleluja, lof zij het lam
Dankzegging en voorbede
Collecte

Opw. 167 - Samen in de naam van Jezus
Zegen

Morgendienst 17 februari 2019

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links