Avondmaals / leerdienst 03 februari 2019

Info

03 - 02 - 2019
16.30
Rehobothkerk
ds P.P.H. Waterval, Harderwijk

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Als votum: Ps 121:1,4
Zegengroet
Gebed

Apostolische Geloofsbelijdenis (voor tekst en melodie zie bijlage)
Viering heilig avondmaal
Aan tafel: GK 195:1,3 - Ik ben het Levensbrood
Schriftlezing: Matteüs 6:13; Johannes 8:31b-32; 1 Petrus 5:8-9; Jakobus 1:13-14
GK 181:7 - Leid ons niet in verzoeking
Preek over Matteüs 6:13
Stilte/gebed
Opw 520 - Wees mijn verlangen
Vraag en antwoord
Dankgebed en voorbede
Collecte

GK06 - Ik bouw op U
Zegen

Avondmaals / leerdienst 03 februari 2019

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links