Avondmaalsdienst 03 februari 2019

Info

03 - 02 - 2019
09.30
Rehobothkerk
ds P.F. de Boer
Band
Crèche
Met koffie/thee drinken

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en Vredegroet – van Sela
Opw 640 – Ik hef mijn ogen op naar de bergen 
Gebed 
Gods wet van liefde
Opw 705 – Aan de maaltijd wordt het stil
Bijbellezing: Psalm 100 en Marcus 1:1-15
Preek over Marcus 1:9-13 -
    Thema: Gods Koninkrijk begint bij Jezus en geeft ons vreugde!
LB 84a: 1,2,3,4,5 – Wat hou ik van uw huis

Liturgisch deel: HA-formulier-2, 
Geloofsbelijdenis van SelaU bent de God die roept
Inleiding op de Avondmaalsviering met stiltemoment
Zingen tijdens viering:
-    Opw 737 – U nodigt mij aan tafel
-    Opw 268 – Hij kwam bij ons heel gewoon
-    Psalm 100: 1,2,3,4 – Juicht, alle volken, prijst de HEER!
-    Gz 165 (=Opw 277) – Machtig God, sterke Rots
Dankzegging en Dankgebed
Dankoffer in de collecte

Opw 818 – Op die dag
Zegen

Avondmaalsdienst 03 februari 2019

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links