Morgendienst 20 januari 2019

Info

20 - 01 - 2019
09.30
Rehobothkerk
ds B. Luiten, Amersfoort de Horsten
Crèche
Met koffie/thee drinken

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Belijdenis van afhankelijkheid
zegengroet met gezongen amen

DNP 99: 1-4 - Koning is de HEER!  (zie bijlage)
prediking van de wet
Opw 520 - Wees mijn verlangen …
gebed
Schriftlezing: Lucas 4:14-44                
GK06 Gez 38:1, 3 - Zoek eerst het koninkrijk van God …
preek vanuit Lucas 4:43                       
"Met Jezus komt het hemelrijk"

LB13 995:1,2 - O Vader, trek het lot u aan ..
dankzegging / voorbede            
GK06 Gez 37:8 - Want van U is het koninkrijk ….
collecte 
LB 425 - Vervuld van uw zegen …
zegen met gezongen amen                        

Morgendienst 20 januari 2019

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links