Leerdienst 13 januari 2019

Info

13 - 01 - 2019
16.30
Rehobothkerk
ds P.F. de Boer

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en Vredegroet. 
Ps 121: 1,4 – Ik sla mijn ogen op en zie
Gebed.
1e Bijbellezing: Jesaja 43: 1-12, Jesaja 53: 1-11
Gz 48: 1,4 – Lof aan de God van Israël
2e Bijbellezing: Marcus 1: 1-15
Tekst: HC Zondagen 11 en 12. 
Preek. 
Gz 68: 1-m, 2-v, 3-a – Wij knielen voor uw zetel neer 
Geloofsbelijdenis gelezen
Opw 263 – Er is een Verlosser
Dankgebed
Opw 046 – Vader, ik aanbid U
voorbeden 
Collecte
Ps 134: 1,2,3 – Komt allen, dienaars van de HEER
Zegen.

Leerdienst 13 januari 2019

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links