Middagdienst 06 januari 2019

Info

06 - 01 - 2019
16.30
Rehobothkerk
ds D.T. Vreugdenhil, Nijkerk
Diaconie

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en groet 
  GK17 Gz. 163: Dit huis, een herberg onderweg
Gebed
Lezen
Psalm 138
  Ps. 118: 1, 10: Laat ieder ’s HEREN goedheid prijzen
Tekst Psalm 138: 8
Preek
  Ps. 138: 4: Als ik, omringd door tegenspoed… 
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Geloofsbelijdenis

  Opw. 687: Heer, wijs mij uw weg
Zegen.

Middagdienst 06 januari 2019

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links