Oudejaarsdienst 31 december 2018

Info

31 - 12 - 2018
19.30
Rehobothkerk
ds P.F. de Boer
Hulpbehoevende kerken

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en Vredegroet.
LB 90A: 1,4,7 – O God, die droeg ons voorgeslacht
Gebed
Ps 90: 6,8 –  Zeventig, tachtig jaren mensenleven 
Gz 174: 1,2,3 – Zo vriendelijk en veilig als het licht
Bijbellezing en Tekst: Psalm 103.
LB 103e – Bless the Lord my soul
Preek.
Ps 103: 1,3,6,7 – Prijs God mijn ziel, voor al zijn zegeningen [DNP]
Gz 160: 1,2 – Groot is uw trouw o Heer mijn God en Vader
Dankgebed en Voorbeden 
Collecte
Gz 141: 1,2,3– Dankt, dankt nu allen God
Zegen.
Gz 10 – De HEER zegene u 

Oudejaarsdienst 31 december 2018

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links