Middagdienst 30 december 2018

Info

30 - 12 - 2018
16.30
Rehobothkerk
Leesdienst, br. F. Hessels
Eredienst

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en groet
Psalm 90: 1, 2 en 6 (NPB)
Gebed 
Lezen: Jesaja 21 : 1 – 12
LB 445 : 1, 2 en 3 - De nacht is haast ten einde…  
Tekst: Jesaja 21 : 13 – 17
Preek 
Psalm 31 : 11, 12, 13 en 14 (GKB)
Geloofsbelijdenis van Nicea  
Gezang 108 - Halleluja, eeuwig dank en ere….
Dankzegging en voorbeden: 
Collecte

LB 103c: 1, 2, 3, 4 en 5 - Loof de koning, heel mijn wezen…….
Zegen
 

Middagdienst 30 december 2018

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links