Morgendienst 30 december 2018

Info

30 - 12 - 2018
09.30
Rehobothkerk
ds G.F. de Kimpe, Barneveld - Voorthuizen
Eredienst
Crèche
Met koffie/thee drinken

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en groet
Ps.145:1 en 5
lezing van de wet
Ps.111:5 en 6
Gebed
Lezen: Gen.35:16-20
           Jer.31:15-17 
           Mat.2:13-18
Lied 95:1 en 3 - Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
Verkondiging (m.n. n.a.v. Mat.2:16-18)
Gez.115 - Nooit kan 't geloof te veel verwachten
Dank en voorbeden
inzameling van de gaven
Opw.355 - U die mij geschapen hebt
zegen

Morgendienst 30 december 2018

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links