Gemeente kerstdienstviering 25 december 2018

Info

25 - 12 - 2018
10.00
Rehobothkerk
ds P.F. de Boer
Eredienst
Crèche
Met koffie/thee drinken

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Voor de dienst 

Hoor de eng’len zingen ‘d eer.   
Komt allen tezamen 

Votum en gesproken Amen
LB 478: 1 en 4 – Komt, verwondert u hier mensen  
Gebed - door Roelof Vreemann
Gez.85 -Weet je waarom Jezus hierop aarde kwam 
LB 484 - Go tell it on the mountains  
Bijbellezing: Lucas 2: 8 – 21 – door Brandon Simon 
LB 487 - Eer zij God  onze dagen 
Tekst: Lucas 2: 18-20  

Kindermoment  - Margriet Hessels
Kinderen: Wij aanbidden Hem  - lied van Elly en Rikkert 
Gez. 83 - Vrolijk zingen wij ons lied  
Preek:  Kom, verwonder je..! 
Opwekking 407 -  Hoe groot zijt Gij 
Zingen:    Ps. 98: 1 en 4  
Geloofsbelijdenis
Opwekking 818 - Op die dag  
Gebeden
Collecte  
Opwekking 354 – Glorie aan God  
Zegen 
Opwekking 602 –Vrede van God 

Gemeente kerstdienstviering 25 december 2018

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links