Morgendienst 23 december 2018

Info

23 - 12 - 2018
09.30
Rehobothkerk
ds P.F. de Boer
Bijbelvereniging
Crèche
Met koffie/thee drinken

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en Vredegroet.
Gz 171: 1,2 – Wees stil voor het aangezicht van God
Gods wet gelezen
Ps 86: 3,4,5 –  Allen die als goden blonken 
Gebed.
Bijbellezing:
Rechters 13.
LvK 285: 1,2,4 – Geef vrede, Heer, geef vrede
Tekst: Rechters 13:5 (Simson)
Preek.
Gz 121: 1,2,4,7 – God die was en is en komt
Dankgebed. 
Ps 27: 4 – Want bij de Heer ben ik welgeborgen 
Voorbeden 
Collecte

LvK 125: 1,2,5– O kom, o kom Immanuël
Zegen.

Morgendienst 23 december 2018

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links