Avondmaalsdienst 09 december 2018

Info

09 - 12 - 2018
16.30
Rehobothkerk
ds P.F. de Boer

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en Vredegroet. 
Gz 79: 1,2 – Hoe zal ik Hem ontvangen
Gebed.
HA-viering met Avondmaalsformulier-4 
Viering en Dankzegging

Ps 24: 2,3 – Wie klimt de berg des HEREN op 
Gz 125: 5,6 – Allen die eten van het ene brood 
Bijbellezing: Rechters 4.
Ps 111: 5,6 – De HERE heeft zijn volk gered
Tekst: HC Zondag 7. 
Preek. 
Gz 179A – als Amen op de preek.
Dankgebed
Collecte

Ps 147: 1,2,7 – Lof zij de HEER, goed is het leven
Zegen.

Avondmaalsdienst 09 december 2018

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links