Avondmaalsdienst 09 december 2018

Info

09 - 12 - 2018
09.30
Rehobothkerk
ds P.F. de Boer
Crèche
Met koffie/thee drinken

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Intro – 2e Adventszondag: Kolossenzen 1:12-20 
Votum en zegengroet
Zingen: Ps. 122:  1, 3 – Wat was ik blij toen mij een stem (DNP)
Gebed
Formulier 1, deel 1 Didactisch deel:   
1. Instelling  - zingen: Ps. 111: 1, 2 – Looft, halleluja, looft de HEER
2. Jezelf toetsen - zingen: Gz 154: 1, 2 - Ach, wat moet ik toch beginnen
3. Uitnodiging en terugwijzing + bemoediging - zingen: Gz 154: 3, 4 – Heer, gij wekt een mens tot leven
4. Christus gedenken - zingen: LvK 189: 2, 4 - Mijn Verlosser hangt aan het kruis
5. Onderwijs + eenheid met Christus en zijn broeders en zusters - zingen: Ps. 133 : 1, 2 en 3 - Komt, ziet hoe goed, hoe lieflijk is ’t als zonen
Preek met uitleg Pesach-Bevrijding en Avondmaal 
Slot van de preek: Jesaja 30:18-19
Deel 2: Ritueel deel
1. Gebed
2. Belijdenis van geloof: zingen berijming op melodie LB 481=LvK 135 
3. Opwekking
4. Viering met zingen:
    Ps 80: 1,5,8,10 – O Herder, die uw volk wilt leiden
    LvK 460: 1,2,3,4,5 – Loof de Koning, heel mijn wezen
    LvK 122: 1,3,4,5 – Kom tot ons, de wereld wacht
5.    Dankzegging
6.    Dankgebed
Collecte

Zingen: Gz 147: 1, 3 - Maak muziek voor God de Vader
Zegen 

Avondmaalsdienst 09 december 2018

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links