Middagdienst 02 december 2018

Info

02 - 12 - 2018
16.30
Rehobothkerk
ds G. Gunnink, Amersfoort-West
Bijbelvereniging

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Gezongen verwachting, groet, gezongen amen
GK06 Gez. 68 : 1 - 3 Wij knielen voor uw zetel neer
Gebed
Bijbellezing: Jesaja 8 : 23b – 9 : 6 en 2 Petrus 1 : 12 - 21
GK06 Gez. 111 : 1, 2 Jezus leeft in eeuwigheid
Lezen: Zondag 5 en 6
GK06 Gez. 69 U, heilig Godslam, loven wij
Preek over Zondag 5 en 6
Geloofsbelijdenis, GK06 Gez. 161 : 1 – 4 Heer U bent mijn leven
Dank, gebed, voorbede. 
Inzameling van de gaven 

GK06 Gez. 109 : 1 - 3
Zegen
GK06 Gez. 109 : 4
 

Middagdienst 02 december 2018

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links