Leerdienst 25 november 2018

Info

25 - 11 - 2018
16.30
Rehobothkerk
ds C.A. Smit, Lelystad
Plaatselijk evangelisatiewerk

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en groet
Zingen: Barmhartig Vader op uw troon (GK06 131:1, 4, 9)
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing Johannes 14
Zingen: Maak muziek voor God de Vader (GK06 147:1, 4)
Catechismus Zondag 9 en 10
Zingen: U Vader van het licht (GK06 178: 1-5)
Preek
Amenlied: Zoals een vader liefdevol zijn armen (Psalm 103:5, 9)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Abba Vader (Opwekking 136)
Dankgebed en voorbede
Collecte

Zingen ‘k Wil U o God mijn dank betalen (GK06 137:1, 2)
Zegen

Leerdienst 25 november 2018

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links