Leerdienst 18 november 2018

Info

18 - 11 - 2018
16.30
Rehobothkerk
ds C.A. Smit, Lelystad
Eredienst

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en groet
Zingen: ‘k Geloof in God de Vader die uit niets (GK06 123:1, 5)
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing
•    Genesis 1:1-2:3
•    Psalm 33:1-9
Zingen: God sprak en op zijn woord ontstonden (Psalm 33:3, 5, 8)
Catechismus zondag 9
Zingen: Zie ik sterren aan de hemel staan (GK06 149)
Preek
Amenlied: Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam (GK06 145:1, 2, 3, 4)
•    Geloofsbelijdenis - Zingen: ‘k Geloof in God de Zoon (GK06 123:2, 3, 4)
Dankgebed en voorbede
Collecte

Zingen: God heeft het eerste woord (LvdK 1:1-4)
Zegen

Leerdienst 18 november 2018

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links