Dankdag avonddienst 07 november 2018

Info

07 - 11 - 2018
19.30
Rehobothkerk
ds P.F. de Boer
Diaconie

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en Vredegroet. 
Gz 141: 1,2 – Dankt, dankt nu allen God
Gebed.
Bijbellezing en Tekst:
Filippenzen 4:10-20.
LB 422: 1, 2, 3 – Laat de woorden die we hoorden
Preek. 
LB 218: 1-a, 2-a, 3-v, 4-m, 5-a – Dank U voor deze nieuwe morgen
Geloofsbelijdenis uitspreken
Ps 65: 1,5 – De lofzang klinkt uit Sions zalen
Dankgebed 
Collecte

Gz 137: 1,2 – ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen
Zegen.

Dankdag avonddienst 07 november 2018

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links