Avondmaalsdienst 04 februari 2018

Info

04 - 02 - 2018
09.30
Rehobothkerk
ds P.F. de Boer
Diaconie
Crèche

Rooster

Ik ben lid en wil nu inloggen

Liturgie

Votum en vredegroet
Ps 121: 1,4 –Ik sla mijn ogen op en zie
Gebed 
Gods wet
Gz 155: 1,2,4,5 – God, enkel licht

Bijbellezing: Openbaring 19:1-10.
Korte preek–Openbaring 19:7-9 - met thema:
Vol verlangen naar de Bruiloft van het Lam!
Ps 122: 1,3 -Ik was verheugd toen men mij zei

HA-Formulier-1 [GKV-2011,p.30-33] +
Gebed
Korte geloofsbelijdenis gezongen:
LB 344: 1,2,3 – Wij geloven één voor één

Viering Avondmaal:
o    Brood + Beker + stilte met aandacht voor Christus en de Geest.
o    Uitnodiging + lopende viering.
o    Gemeente zingt: 
LvK 360: 1,2,3 - Heer, wij komen vol verlangen
Ps 116: 1,5,7,10 – God heb ik lief
Gz 73:1,2,3,5,6 – Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde
Gz 69 – U, heilig Godslam, loven wij

Dankzegging + dankgebed
Dankoffer in collecte
Gz 108 – Halleluja, eeuwig dank en ere
Zegen

Avondmaalsdienst 04 februari 2018

Ik ben lid en wil nu inloggen

Bestanden

Links