Gemeente zijn en het coronavirus

De zorgen rond het coronavirus nemen ons allemaal in beslag. De nieuwsuitzendingen gaan nergens anders meer over. Voor het leven als gemeente is het ingrijpend, geen gewone kerkdiensten maar creatieve alternatieve vormen. Allerlei bijeenkomsten die worden afgelast. Begrafenissen die anders gaan, in zeer kleine kring.

Pagina laatst bijgewerkt op: 14 mei 2020 - 08:00, Kerkenraad GKv Ermelo

Gemeente zijn in deze tijd

Het begon met een praktische aanwijzing elkaar geen hand te geven, en zie waar we nu staan. En wie weet wat nog komt. We zijn in een andere modus terecht gekomen. En zoeken naar de betekenis. En naar houvast.

Op biddag had dominee Folkers het over een versleten aarde, wat verwijst naar de vernieuwde aarde die zeker komt. Daar bidden we ook voor, de wederkomst van Jezus. Maar we bidden ook om geleid te worden voor het leven nu. Om wijsheid als beslissingen moeten worden genomen, om volharding als de voortduring van de crisis hier een beroep op gaat doen. Om in denken en doen niet helemaal opgeslokt te worden door het coronavirus. Want het leven stopt niet opeens. Zeker ook niet voor christenen, die geroepen zijn de naaste lief te hebben als zichzelf. Dat is nu zeker nodig: kwetsbare ouderen (gemeenteleden, buurtgenoten) die geadviseerd wordt binnen te blijven. Zoals kabinetsleden al zeiden: laten we blijven letten op elkaar. Omzien, meeleven.

Om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan heeft de Overheid met RIVM maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn ook van toepassingen op kerken. Als kerkenraad volgen we hierin de richtlijnen van 'Steunpunt Kerkenwerk' en geven preventietips en adviezen voor onze eigen gemeente. Ook kregen we een bericht van onze burgemeester dat samenkomsten met gemeenteleden niet zijn toegestaan en videodiensten met minimaal aantal personen mag worden voorbereid of belegt.

Lees hier de actuele maatregelen op de website van SKW: Coronavirus: maatregelen voor kerken

Informatie over diensten

Op de zondagen van 15 maart tot en met 31 mei zullen geen samenkomsten worden gehouden in ons kerkgebouw.

Wel zal er door het team videodiensten een dienst per zondag worden samengesteld. Deze kunnen worden gevonden onder diensten

Er is ook een enquete gehouden over de videodiensten, de uitslag hiervan is hier te vinden: https://www.gkvermelo.nl/enquete-videodiensten 

 

Preventietips en adviezen

 • Flyer 'We geven je geen hand' met preventietips, zie hieronder als download
 • Advies om WAT/wijkactiviteiten te annuleren
 • Advies om vergaderingen te verplaatsen naar later moment of te vervangen in digitale meeting / mailwisseling
 • Advies om bijbelstudiegroepen, verenigingen en catechisaties te annuleren in tenminste tot 1 juni en waar mogelijk om te zetten in digitaal contact
 • Bezoeken door ambtsdrager, bezoekbroeders en wijkwerkers te minimaliseren tot hoogstnoodzakelijk en daarbij zeker de risicogroepen (ouderen, zieken) te mijden. Waar mogelijk dit werk vervangen door telefonisch contact.

Blijf digitaal en in gebed naar elkaar omzien!

Deze maatregelen zorgen ervoor dat persoonlijk contact stopt of tot een minimum beperkt wordt. Dat legt het inhoud geven aan gemeente zijn tijdelijk stil. Uiteraard kunt nog steeds naar elkaar blijven omzien via digitale wegen (telefoon, email etc) en door gebed. Denk dan vooral aan de ouderen en zieken in uw omgeving.

Laten we elkaar opdragen in gebed, en daarbij niet vergeten alle overheid, werkers in de zorg en andere cruciale beroepen, en de enthousiaste zusters en broeders die met creativiteit en improvisatie er voor zorgdragen dat ons gemeenteleven zo goed mogelijk voortgang vindt.

Door elkaar te informeren, voor elkaar te bidden en samen uit Gods woord te leren kunnen we als gemeente verbonden blijven.

Initiatieven

 • Van de ichthus redactie: Misschien wilt u leuke, lieve, aardige, fijne, maar ook moeilijke dingen met alle gemeenteleden delen, dan wil ik graag een digitale 'gemeentekrant' maken. Alles is welkom, ideetjes, puzzles enz. enz. Wanneer er wat binnenkomt zal ik dat verzamelen en doorsturen. Stuur het aan ichthus@gkvermelo.nl
 • Inzamelingsactie door diaconie voor de voedselbank in week van 28 maart
 • De kinderbijbelclub geeft online een programma voor de kinderen, zie www.gkvermelo.nl/kbc

Vragen?

Mail de scriba van de kerkenraad: scriba@gkvermelo.nl

 

Gemeente zijn en het coronavirus

De zorgen rond het coronavirus nemen ons allemaal in beslag. De nieuwsuitzendingen gaan nergens anders meer over. Voor het leven als gemeente is het ingrijpend, geen gewone kerkdiensten maar creatieve alternatieve vormen. Allerlei bijeenkomsten die worden afgelast. Begrafenissen die anders gaan, in zeer kleine kring.

Pagina laatst bijgewerkt op: 14 mei 2020 - 08:00, Kerkenraad GKv Ermelo

Gemeente zijn in deze tijd

Het begon met een praktische aanwijzing elkaar geen hand te geven, en zie waar we nu staan. En wie weet wat nog komt. We zijn in een andere modus terecht gekomen. En zoeken naar de betekenis. En naar houvast.

Op biddag had dominee Folkers het over een versleten aarde, wat verwijst naar de vernieuwde aarde die zeker komt. Daar bidden we ook voor, de wederkomst van Jezus. Maar we bidden ook om geleid te worden voor het leven nu. Om wijsheid als beslissingen moeten worden genomen, om volharding als de voortduring van de crisis hier een beroep op gaat doen. Om in denken en doen niet helemaal opgeslokt te worden door het coronavirus. Want het leven stopt niet opeens. Zeker ook niet voor christenen, die geroepen zijn de naaste lief te hebben als zichzelf. Dat is nu zeker nodig: kwetsbare ouderen (gemeenteleden, buurtgenoten) die geadviseerd wordt binnen te blijven. Zoals kabinetsleden al zeiden: laten we blijven letten op elkaar. Omzien, meeleven.

Om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan heeft de Overheid met RIVM maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn ook van toepassingen op kerken. Als kerkenraad volgen we hierin de richtlijnen van 'Steunpunt Kerkenwerk' en geven preventietips en adviezen voor onze eigen gemeente. Ook kregen we een bericht van onze burgemeester dat samenkomsten met gemeenteleden niet zijn toegestaan en videodiensten met minimaal aantal personen mag worden voorbereid of belegt.

Lees hier de actuele maatregelen op de website van SKW: Coronavirus: maatregelen voor kerken

Informatie over diensten

Op de zondagen van 15 maart tot en met 31 mei zullen geen samenkomsten worden gehouden in ons kerkgebouw.

Wel zal er door het team videodiensten een dienst per zondag worden samengesteld. Deze kunnen worden gevonden onder diensten

Er is ook een enquete gehouden over de videodiensten, de uitslag hiervan is hier te vinden: https://www.gkvermelo.nl/enquete-videodiensten 

 

Preventietips en adviezen

 • Flyer 'We geven je geen hand' met preventietips, zie hieronder als download
 • Advies om WAT/wijkactiviteiten te annuleren
 • Advies om vergaderingen te verplaatsen naar later moment of te vervangen in digitale meeting / mailwisseling
 • Advies om bijbelstudiegroepen, verenigingen en catechisaties te annuleren in tenminste tot 1 juni en waar mogelijk om te zetten in digitaal contact
 • Bezoeken door ambtsdrager, bezoekbroeders en wijkwerkers te minimaliseren tot hoogstnoodzakelijk en daarbij zeker de risicogroepen (ouderen, zieken) te mijden. Waar mogelijk dit werk vervangen door telefonisch contact.

Blijf digitaal en in gebed naar elkaar omzien!

Deze maatregelen zorgen ervoor dat persoonlijk contact stopt of tot een minimum beperkt wordt. Dat legt het inhoud geven aan gemeente zijn tijdelijk stil. Uiteraard kunt nog steeds naar elkaar blijven omzien via digitale wegen (telefoon, email etc) en door gebed. Denk dan vooral aan de ouderen en zieken in uw omgeving.

Laten we elkaar opdragen in gebed, en daarbij niet vergeten alle overheid, werkers in de zorg en andere cruciale beroepen, en de enthousiaste zusters en broeders die met creativiteit en improvisatie er voor zorgdragen dat ons gemeenteleven zo goed mogelijk voortgang vindt.

Door elkaar te informeren, voor elkaar te bidden en samen uit Gods woord te leren kunnen we als gemeente verbonden blijven.

Initiatieven

 • Van de ichthus redactie: Misschien wilt u leuke, lieve, aardige, fijne, maar ook moeilijke dingen met alle gemeenteleden delen, dan wil ik graag een digitale 'gemeentekrant' maken. Alles is welkom, ideetjes, puzzles enz. enz. Wanneer er wat binnenkomt zal ik dat verzamelen en doorsturen. Stuur het aan ichthus@gkvermelo.nl
 • Inzamelingsactie door diaconie voor de voedselbank in week van 28 maart
 • De kinderbijbelclub geeft online een programma voor de kinderen, zie www.gkvermelo.nl/kbc

Vragen?

Mail de scriba van de kerkenraad: scriba@gkvermelo.nl

 

Bestand

Flyer
Flyer